Dijksma op de bres voor veredelingstechniek

14-09-2017 | Laatste update op 15-09 | |
Sharon Dijksma. Foto: ANP
Sharon Dijksma. Foto: ANP

De Europese regels voor genetisch gemodificeerde planten zijn aan herziening toe. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) is begonnen de lidstaten en de Europese Commissie te masseren, zodat een verbod op nieuwe vormen van genetische modificatie geen belemmering vormen bij de plantenveredeling.

Dijksma heeft in Brussel een voorstel op tafel gelegd om vormen van biotechnologie die in het veredelingsproces worden gebruikt, maar die niet leiden tot een genetisch gemodificeerd eindproduct, uit te zonderen van de regelgeving voor genetisch gemodificeerde planten.

Crispr-Cas

Het gaat hierbij bij voorbeeld om de toepassing van Crispr-Cas, waarbij (soorteigen) genen kunnen worden ingebracht in een plant. Met gebruikmaking van die techniek ontstaan nieuwe variëteiten, waarin niet meer kan worden vastgesteld dat er bij het veredelingsproces gebruik is gemaakt van nieuwe vormen van biotechnologie.

Dijksma vindt dat er op korte termijn aanpassing van de Europese regels nodig is en dat de geesten in de Europese Unie daarvoor rijp gemaakt moeten worden. De staatssecretaris heeft concrete voorstellen gedaan voor de aanpassing van de regels. De lidstaten die aan de discussie hebben deelgenomen hebben niet meteen hun instemming betuigd, maar ze spraken wel waardering uit voor het Nederlandse initiatief.

Later deze maand wordt een conferentie gehouden waar opnieuw over de toepassing van moderne biotechnologie in de landbouw gesproken wordt.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer