Dijksma kijkt naar rol bank in glasvernieuwing

22-05-2013 | |
Dijksma kijkt naar rol bank in glasvernieuwing

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil vòòr de zomer met een tuinbouwvisie komen waarin ze ook kijkt naar de rol van banken in vernieuwing van het glasareaal.

Dat schrijft Dijksma in antwoorden op vragen van het CDA over een bericht in Groenten & Fruit. “In deze visie geef ik mijn beeld van de toekomst van de tuinbouw, de uitdagingen waar de sector voor staat en de verschillende instrumenten die voor de Nederlandse tuinbouw worden ingezet.”

Daarin stelt de Rabobank dat ze het bestaande Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) van geld wil voorzien voor grondtransacties in herstructureringsprojecten. Daar moet dan wel een overheidsgarantie tegenover staan omdat SGN geen eigen exploitatie heeft en daardoor geen zelfstandige kasstroom, zo stelde Jaap Stolze, directeur food en agri van Rabobank Oostland. Stolze ziet mogelijkheden voor overheidsgarantie nu tuinders nauwelijks investeren en de regeling Garantstelling Landbouw onderbenut blijft.

Stolze: “De bank is geen grondbank. SGN is dat wel. We zijn met hen in gesprek voor financiering voor grondbankactiviteiten. Dat kan een katalysator zijn voor herstructurering.” LTO Noord Glaskracht reageerde verheugd op het voorstel van de Rabobank en hoopt dat het ministerie de handreiking van de bank aanneemt. Dijksma werkt aan een tuinbouwvisie met daarin een belangrijke focus op het vitaal houden van de glastuinbouw.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer