Doorgaan naar artikel

DHV rondt studie ‘waterbergende kassen’ af

Het Westland, het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied van Europa, kampt al jaren met een te groot wateroverlastrisico. Advies- en ingenieursbureau DHV voerde daarom in opdracht van de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland een verkennende studie uit naar het bergen van water óp de kassen. De conclusies uit het onderzoek worden getoetst in een praktijkproef, die na de zomer zal starten.

In stedelijk gebied bestaat de grond gemiddeld uit 50 procent verhard oppervlak, maar in het Westland loopt dat op tot wel 85 procent. Regenwater stroomt daardoor snel af naar het oppervlaktewater, waardoor het risico op wateroverlast stukken groter is. Hans van Leeuwen, projectmanager bij DHV: ‘De kans dat wateroverlast optreedt, is hier en daar nog eens in de tien jaar, terwijl de normen voorschrijven dat die kans eens in de vijftig jaar moet zijn.’

Ruim 2 hectare grond uitgespaard
DHV ontwikkelde, in samenwerking met TNO, een ‘waterbergend warenhuis’. Bestaande goten op de kassen worden door beperkte afsluiting gebruikt om tijdelijk water te bergen. De effecten zijn doorgerekend in de Oude Lierpolder in het Westland. Van Leeuwen: ‘Als het concept in alle kassen in deze polder wordt toegepast, wat over 15 tot 20 jaar zou kunnen, dan leidt dat tot 7 centimeter minder peilstijging bij extreme neerslag. Dat is gelijk aan een open waterberging van 10.000 kubieke meter. Zou je die waterberging in deze polder moeten bouwen, dan kost dat 2,2 hectare schaarse en dure grond, oftewel drie UEFA-voetbalvelden. Met waterbergende kassen blijft dus meer grond beschikbaar voor de glastuinbouw en wordt tegelijkertijd flink bespaard op de kosten voor het verminderen van het wateroverlastrisico.’

Draagvlak uit sector
DHV heeft tijdens het onderzoek ook verkend hoeveel draagvlak er voor waterbergende kasdaken bestaat onder spelers in de glastuinbouw. Van Leeuwen: ‘De sector staat in beginsel positief tegenover het idee, maar wil wel weten wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de belasting van het glas, gevolgen voor de verzekering en de vervuiling van het glasdek.’ TNO heeft gekeken naar de draagkracht van de fundering, nok, goot en de waterdiepte die het glasdek kan dragen. Daaruit blijkt dat het water in de goot ruim 20 centimeter kan zijn.

Praktijkproef
In een praktijkproef wordt het idee verder uitgewerkt en getoetst. Daarin wordt ook gekeken wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de lichtinval. De praktijkproef vindt plaats bij de Demokwekerij in Honselersdijk, start in september en is naar verwachting een jaar later afgerond.

Waterbergende kasdaken gepresenteerd op Kennisfestival Delft 13 juni 2012
DHV en TNO presenteren het concept van de waterbergende kasdaken tijdens het Kennisfestival 13 juni 2012 in Delft, op het Innovatieplein.

Bron: DHV

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin