‘De overstap naar nieuwe wortels wordt spannend’

04-09-2020 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Joost Stallen
Foto: Joost Stallen

Witlofteeltbedrijf Frysk witlof in Sexbierum is begonnen aan de laatste wortels van het ras Flexine, vertelt Dennis Blankendaal. “De trek gaat nu goed, we zagen in de proeftrekken al dat deze partij als beste uit de bus kwam.”

Het volgende ras is Vintor. “Qua planning komt het ook aardig uit. Nadat we de voorbije maanden op 60 tot 70% van de maximale productiecapaciteit hebben gedraaid. In de zomer doen we dat standaard, daar is ook alles op afgestemd wat betreft de beschikbaarheid van arbeid, wortelaantallen en dergelijke. Al zouden we meer willen trekken, dan is dat niet meteen haalbaar.”

Wisselend beeld

Met Flexine waren de eerste partijen wat minder, met Vintor is dat niet aan de orde. “Vintor is sterker.” Pas op het eind wordt het spannend, bij de overstap naar de nieuwe wortels, want het aantal Vintor-wortels is niets te ruim. Het is de bedoeling te starten met het rooien van de nieuwe wortels in week 39, dat is de derde week van september.

“Het ras is Beguine, we willen de wortels drie weken in de koeling hebben en dan opzetten. De wortels staan in Wallonië. Ik ben er onlangs nog gaan kijken. Een perceel is mooi op tijd gezaaid en heeft alles meegekregen, de rest is laat met een erg wisselend beeld. Ze kunnen daar ook niet beregenen. Het aantal opzetbare wortels varieert van 140.000 tot 180.000 per hectare. Waar de stand onregelmatig is, is het natuurlijk ook moeilijk om alles in de goede maat te krijgen. Op 10 september nemen we wortelmonsters om de inhoud en zo de rooivolgorde te bepalen.”

Overige locaties

In Zeeland was beregenen op enkele percelen niet mogelijk, hier varieert het gewasbeeld eveneens. In Frankrijk staat het ras Flexine. “Die teelt kon beregend worden en staat er nu goed bij. In Flevoland is de stand redelijk gelijkmatig, maar ook niet met denderende aantallen. Alles overziend weet je nu al dat je geen grote aantallen wortels op voorraad gaat krijgen.”

Waterontsmetting met ozon

Tussen de bedrijven door krijgen alle bassins een ozoninstallatie voor het schoon houden van het proceswater. Het bedrijf werkt in de wortelbewaring al met ozon en had een proefopstelling voor waterontsmetting. Met goed resultaat. Blankendaal: “Met ozon blijft het water veel schoner, met een lagere ziektedruk en veel minder vervuiling van de bakken en leidingen en dergelijke. Daarom rollen we het systeem over het hele bedrijf uit.”

Auteur: Joost Stallen

Blankendaal
Dennis Blankendaal directeur van Frysk Witlof. Ze trekken 250 hectare witlof in Sexbierum.
Meer over


Beheer