Coronacrisis: voedselketen cruciale beroepsgroep

16-03-2020 | Laatste update op 03-08 | |
Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tijdens een persconferentie zondagmiddag 15 maart over aanvullende maatregelen in verband met het coronavirus. - Foto: ANP
Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tijdens een persconferentie zondagmiddag 15 maart over aanvullende maatregelen in verband met het coronavirus. - Foto: ANP

Boeren en tuinders horen tot de ‘cruciale beroepsgroepen’, aldus het kabinet, dat zondag 15 maart drastische maatregelen afkondigde in de strijd tegen corona. Kinderen van ouders die werken in de voedselketen, kunnen toch naar de kinderopvang die georganiseerd wordt bij scholen en instellingen voor kinderopvang.

Medewerkers in de voedselketen, waaronder tuinders en boeren, horen tot de zogeheten ‘vitale’ of ‘cruciale’ beroepen die hun werk moeten kunnen blijven doen en waarvan de kinderen toch naar school of kinderopvang kunnen. Dat is bekendgemaakt door minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en via Rijksoverheid.nl. ‘Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de opvang’. Het kabinet heeft de bestaande lijst van vitale beroepen die altijd door moeten gaan in tijden van crises, zoals zorg, veiligheid en energie aangevuld met sectoren die van vitaal belang zijn in verband met het Covid-19 virus.

Tot de ‘voedselketen’ behoren de boeren, supermarkten en de verwerkende industrie maar ook de leveranciers van boeren: ’De voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst’, zo staat het in het bericht van de overheid.

Nieuwe, drastische maatregelen

Het kabinet heeft zondagmiddag nieuwe, drastische maatregelen afgekondigd in verband met de coronacrisis. Belangrijkste zijn een sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden vanaf 18.00 uur zondagavond 15 maart en sluiting van scholen en kinderopvang. Beide sectoren moeten dicht blijven tot en met 6 april.

Later zondagavond werd bekend dat vanaf dinsdag 16 maart ook rechtbanken en gerechtshoven dichtgaan. Verdergaande maatregelen worden niet uitgesloten.

Borgstelling verruimd en versneld open

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft zondag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling gaat in vanaf maandag 16 maart en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen, aldus een mededeling van de Rijksoverheid.

Er is sprake van meteen al € 300 miljoen aan extra financiering voor mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek. De borg is bedoeld om het ondernemers makkelijker te maken geld te lenen bij banken en andere kredietverstrekkers.

Borgstellingskrediet verhoogd van 50% naar 75%

Normaliter is het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt en staat de overheid borg voor 90% hiervan. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Aanmelden via banken

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen. Ondernemers kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker, aldus de site Rijksoverheid.nl. Staatssecretaris Mona Keijzer zegt in haar persbericht: “De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.”

Werktijdverkorting aanvragen

Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen bij de Belastingdienst. Dat geldt eveneens voor een uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen.

Mogelijkheden inkomensondersteuning zzp‘ers onderzocht

Het kabinet overweegt zelfstandigen zonder personeel (zzp‘ers) extra te ondersteunen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om meer inkomensondersteuning te bieden aan ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus opdrachten mislopen of op een andere manier in de problemen komen.
Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft hierover gesproken met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Ook in de Tweede Kamer wordt aangedrongen op steun voor zzp‘ers. “Het is onacceptabel dat al deze mensen vanwege een tijdelijk probleem nu allemaal in de bijstand belanden”, zegt Mahir Alkaya (SP). Thierry Baudet (FvD) pleit voor ‘lastenverlichting, tijdelijke opschorting van de loonheffing en een eventueel noodfonds’.

Wiebes onder vuur door uitspraken over zzp‘ers
Wiebes kwam eerder op de dag onder vuur te liggen door uitspraken over zzp‘ers in WNL op Zondag. De bewindsman zei dat zelfstandigen ‘wel de groep zijn die zelf hebben gezegd: ik hoef geen vast dienstverband. Dit zijn mensen die zelf bewust dat risico hebben genomen’. Wiebes voegde er aan toe dat er voor zelfstandigen wel de wettelijke vangnetten, zoals de bijstand, beschikbaar zijn.

Die bijzondere bijstand wordt mogelijk ruimhartiger toegekend, zegt zijn ministerie. Ook kijkt het kabinet naar andere mogelijkheden nu zorgen onder ondernemers groeien over de gevolgen van de pandemie. Over enkele dagen hoopt het kabinet hier meer over te zeggen.

De uitlatingen van de minister leidden tot woede bij de oppositie en vakcentrale FNV. “Op dit moment zijn er overal in het land zelfstandigen die geen opdrachten meer krijgen, van wie toegezegd werk wordt afgezegd en die een ongelofelijke teruggang in inkomsten meemaken,” aldus FNV-voorzitter Han Busker.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het ‘stuitend dat Wiebes zegt dat ze er zelf voor hebben gekozen. Met deze aanpak wordt de recessie erg diep en het maatschappelijk leed onnodig groot’. Ook fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren reageerde verontwaardigd op de uitspraken.

Bron: ANP

Oppewal
Johan Oppewal chef redactie ondernemen
Meer over


Beheer