Coronacrisis versnelt aanpak tuinbouw Oostland

19-05-2020 | Laatste update op 17-08 | |
Aardwarmteproject (archiefbeeld). - Foto: Gerard Boonekamp
Aardwarmteproject (archiefbeeld). - Foto: Gerard Boonekamp

De urgentie om stappen te zetten in het versterken van het glastuinbouwcluster Oostland neemt toe door de coronacrisis.

Dat stelt de provincie Zuid-Holland in een brief aan de provinciale politieke partijen. Aanleiding voor de brief is de start van de uitwerking van de strategie voor het Oostlandgebied.

In 2019 is gewerkt aan een Verkenning Oostland, een analyse van het gebied vanuit glastuinbouwperspectief door gemeentes Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Zuidplas en provincie Zuid-Holland.

Het zo ontstane werkboek Oostland wordt de basis voor de uitwerking van de gebiedsstrategie.

Voor het Westland is die analyse al enkele jaren geleden gemaakt en zijn ruimtelijke stappen gezet, zoals de herstructurering waarbij Zuid-Holland enkele miljoenen inbracht om het proces op gang te krijgen.

Knooppunten energie

Zo blijkt uit het werkboek Oostland dat de capaciteit van het netwerk voor elektriciteit vergroot moeten worden. Vooral in Waddinxveen en Pijnacker-Nootdorp is de capaciteit nu niet voldoende, waardoor bedrijven soms ‘suboptimaal’ functioneren.

Ook moeten er meer mogelijkheden komen om duurzame elektriciteit op te wekken op de tuinbouwbedrijven, wanneer dat althans ruimtelijk mogelijk is.

Knelpunten warmte

Over warmtenetwerken schrijven de onderzoekers dat de RoCa-centrale in Capelle aan den IJssel al warmte levert aan het tuinbouwgebied in Bergschenhoek en Bleiswijk. In de zomer wordt ook restwarmte vanuit de afvalverbrandingsinstallatie in Rotterdam geleverd.

Uitbreiding van het warmtenetwerk is niet direct in zicht, buiten het beter gebruik maken van de Roca-warmteleiding.

Voor Oostland is nodig dat knelpunten worden opgelost in uitbreiding van de warmte-infrastructuur. De provincie moet besluiten over een tracé richting Oostland (Leiding over Oost) en de Leiding door het Midden met een vertakking naar Westland.

Voor biomassa kalft het maatschappelijk draagvlak af door de fijnstofuitstoot.

Grotere watervraag door teeltintensivering en klimaatverandering

De watervraag zal in 2040 waarschijnlijk verder toenemen, ondanks technologische ontwikkelingen, zoals hergebruik van condenswater en de afname van het glasareaal.

Teeltintensivering en klimaatveranderingen leiden tot een hogere watervraag. Zuid-Holland ziet samenwerkingskansen voor water bij herstructureringen, om waterkeringen te verbeteren en berging te vergroten, maar daarnaast ook de kwaliteit te verbeteren.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer