Corona trekt spoor naar afzet 2021

01-01-2021 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Wick Natzijl
Foto: Wick Natzijl

Een nieuw glasgroenteseizoen bevat vaak de lessen van het vorige. Dit seizoen was buitengewoon door corona. Dat speelt door in 2021.

Supermarkten kregen in de coronacrisis grote delen van het seizoen vrijwel het alleenrecht op de verkoop van groente en fruit. Op teeltbedrijven lag de focus op virusdruk en voldoende personeel veilig aan het werk houden en minder op (rassen)vernieuwing. Mogelijk is dat de reden dat verschuivingen in areaalcijfers beperkt zijn. Dat is in gevoelige segmenten nog altijd relevant. Krimp is er ook door de coronacrisis, zoals bij losse tomaten.

Meer volume in seizoenscontracten

Supermarkten hebben uit het afgelopen seizoen ook lessen getrokken. Zij verwachten meer volume in seizoenscontracten vast te leggen. Ze willen minder bijkopen in bijzondere marktomstandigheden, zoals tijdens de coronacrisis. Afzetorganisaties willen die flexibiliteit tegen de juiste prijsvoorwaarden wel geven. Het gaat om bandbreedtes in vastgelegde volumes. Supermarkten leggen zich daarmee dus niet per se vast op grotere volumes. Het zijn wat andere marktverhoudingen in 2021, maar ook aan de productiekant zijn verschuivingen.

Komkommerareaal groeit

Het komkommerareaal groeit dit jaar 25 hectare. Er is uitbreiding van bestaande bedrijven en een aantal tomatentelers schakelt om. Door de jaren heen is best wat uitbreiding geweest. De markt kon dit hebben, waardoor uitbreiding niet noodzakelijk als een bedreiging wordt gezien, ook door toename van spreiding in het aanbod door teeltwisselingen. Er is wat groei in belichte teelt en hoge draad, zo wordt bevestigd in kringen van zaadbedrijven en afzetorganisaties.

In de Nederlandse teelt worden wel stappen gemaakt. Dat wordt met argusogen bekeken in Zuid-Europa. Vervroeging van de Nederlandse teelt heeft effect daar. De Nederlandse komkommers met hoge constante kwaliteit zijn aantrekkelijk tijdens de seizoensovergang.

De groei van de teelt van fijnere (snack)komkommer wordt wel wat geremd door corona en het sluiten van conveniencekanalen.

Verschuivingen bij tomaat

Bij tomaat zijn er areaalverschuivingen door de coronacrisis. Er is wel weer wat minder los en meer tros. Vanuit tros hebben enkele telers het fijnere segment verkozen. De teelt van losse tomaten had het moeilijk dit jaar, ook door het wegvallen van horecavraag. De vraag die telers stellen is: kun je dit jaar als incident zien, of iets structureels? Over de hele linie zijn er echter relatief weinig verschuivingen. Dat heeft met de crisis te maken. Er zijn geen beurzen, geen bedrijfsbezoeken. Dat is toe te schrijven aan twee virussen (corona en ToBRFV). Feitelijk is er een stagnatie, een stop van innovatie, zo beschrijft een zaadfirma de situatie op de markt.

Het effect van ToBRFV op de tomatenteelt lijkt beperkt. Er zijn verschillen in schade tussen rassen, maar ook tussen bedrijven. Waar bedrijven kiezen voor andere teelten gaat het soms om afdelingen van grote bedrijven met virusdruk of kleinere bedrijven. Het is op twee handen te tellen.

Het totale areaal tomaten blijft boven de 1.800 hectare, waarvan cocktail 280 hectare, cherrytomaat 310 hectare en snacktomaat 260 hectare.

Artikel gaat verder onder de grafiek

Paprika-uitbreiding opvangen

Bij paprika is wel wat uitbreiding in teelt. Er staat wat meer rood, circa 30 hectare en 25 hectare oranje komt erbij. Circa 50 hectare daarvan betreft nieuwbouw. Daarvan staat ongeveer 40 hectare bij telersvereniging Oxin Growers. Juist de Oxin Growers-afnemer Scherpenhuizen weet te groeien op nieuwe afzetmarkten, waardoor mogelijk voldoende internationale vraag is voor deze uitbreiding. Er staat in totaal in Nederland circa 365 hectare geel, 350 hectare rood en 130 hectare oranje en 200 hectare groen.

Bij puntpaprika is met 90 hectare uitbreiding van circa 10 hectare.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer