Doorgaan naar artikel

Convenant driftreductie fruitteelt Houten

De fruitteelt en gemeente Houten hebben een nieuw convenant getekend over driftreductie in bestaande boomgaarden.

Donderdag 23 januari werd het convenant getekend op de Fruitteeltvakbeurs in diezelfde gemeente Houten.
Het convenant bevat afspraken om hinder te beperken van bespuitingen in bestaande percelen. Het is een verlenging van het vorige convenant uit 2014.

In 2014 kwam de Gezondheidsraad met een eerste onderzoek naar gezondheidseffecten van omwonenden van fruitpercelen. De uitkomst was niet negatief, maar de fruitteelt wilde met het convenant twijfels wegnemen. Het nieuwe convenant is overigens niet aangescherpt ten opzichte van het voorgaande.

Technische maatregelen

In het convenant zijn technische richtlijnen opgenomen om de drift te beperken, zoals driftarme spuitdoppen, gebruik van gps-systemen of sensorgestuurde bespuiting, reflectie- en tunnelspuiten. De inzet is om chemische gewasbescherming zo veel mogelijk te beperken door voorrang te geven aan andere methoden om ziekten en plagen te voorkomen of te bestrijden.

Nieuwe aanplant

Op het moment dat fruittelers een bestaande fruitboomgaard opnieuw gaan inplanten, moet dat driftreductie opleveren van 75% richting een gevoelige functie. Over de te nemen maatregelen overleggen zij met de omwonenden. Fruittelers maken bovendien afspraken met omwonenden over hun boomgaard en open dagen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin