Contouren nieuwe PT langzaam duidelijk

21-10-2011 | |
Contouren nieuwe PT langzaam duidelijk

Zoetermeer – Het Productschap Tuinbouw (PT) blijft waarschijnlijk algemeen marktonderzoek uitvoeren, maar stoot marketingonderzoek af, net als de financiering van promotie op product- en sectorniveau.

Dat blijkt uit voorstellen van de sectorcommissie bloemkwekerijproducten. De wijziging zou ingaan per 2013.

De commissie moet zich volgende week uitspreken over private promotie en marktonderzoeksplannen van de teelt en handel (VGB en FloraHolland).  Het PT stopt waarschijnlijk met marktonderzoek voor productpromotie en consumentenmarketing. Dat organiseert de sector straks zelf. Wel blijft het algemeen marktonderzoek doen, zoals exportcijfers en areaalgetallen.

Het voorstel is een logische scheiding voor de andere sectoren, stelt een woordvoerder. Dat betekent dat ook voor groente en fruit deze taakverdeling mogelijk wordt doorgevoerd. Het bestuur van het PT besluit op 14 november over het eindvoorstel over modernisering van het schap. De sectorcommissies wordt eerst om een advies gevraagd de komende weken.

Uit voorstellen voor Kom in de Kas blijkt ook dat sectorpromotie naar alle waarschijnlijkheid niet langer een taak is voor het PT.

Uit de plannen voor privatisering van productpromotie valt op te maken dat het stoppen van deze taken onder het PT consequenties heeft voor zeven medewerkers. Gekeken wordt naar natuurlijk verloop of herplaatsing.

Als de promotietaken privaat worden uitgevoerd, zal dat een verlaging van de heffing betekenen.

Gfactueel


Beheer