Doorgaan naar artikel

Compensatie tuinders Spanje nog onduidelijk

Onduidelijkheid in Spanje over compensatie.

In Spanje is vooralsnog volstrekt onduidelijk hoe de schade voor de tuinbouwsector naar aanleiding van de Ehec-crisis kan worden gecompenseerd en welke bedragen daarmee gemoeid zullen zijn. Alléén in de provincie Almería bedroeg, volgens schattingen van COEXPHAL, de schade in de afgelopen week ongeveer 43 miljoen euro, omdat 72 miljoen ton tuinbouwprodukten onverkocht zijn gebleven. Omdat het einde van de problemen nog niet in zicht is, kan dit bedrag in de komende weken nog behoorlijk oplopen.

Iets minder dan de helft van de tuinders in Almería is aangesloten bij een officiële producentenorganisatie. Voor deze tuinders wordt gerekend op een interventieprijs voor de producten die nu moeten worden vernietigd. Vanaf 3 juni kunnen de tuinders, onder controle van de overheid van Andalusië, hun onverkoopbare oogst afleveren bij de composteringsbedrijven waar de precieze hoeveelheden worden geregistreerd.

De interventie moet worden bekostigd uit de GMO-regeling voor crisismanagement. Daar is echter in Brussel nog wel een aanpassing van de regeling voor nodig. Er is dus ook nog geen indicatie van wat de interventieprijs per kilo zal worden.

Voor de tuinders die niet bij een producentenorganisatie zijn aangesloten wordt de schade zo goed en objectief mogelijk in beeld gebracht, op grond van de reeds geöogstte, maar niet verkochte hoeveelheden. Daarnaast wordt de staat van het gewas opgenomen, om ook in de kassen een schatting te maken van wat er allemaal niet zal worden geplukt. Veel tuinders hebben zelf al een notaris in de arm genomen om dit soort getallen zo zeker mogelijk vast te laten leggen.

De overheid heeft tot nu toe niets losgelaten over eventueel vrij gemaakte bedragen om de schade op te vangen. Niemand verwacht dat op korte termijn duidelijkheid komt omtrent de uiteindelijke compensaties die zullen worden uitgekeerd.

Overigens zijn er, behalve de tuinders, veel meer gedupeerden voor wie geen enkele compensatie te verwachten valt. Doordat de verkoop in Costa de Almería, één van de bedrijven die oorspronkelijk als bron van infectie werd genoemd, totaal was stilgevallen, heeft dit bedrijf zich gedwongen gezien om zo’n tweehonderd mensen die met een tijdelijk contract in het pakstation werkte te ontslaan. Andere pakstations en distributiecentra hebben hun activiteiten teruggebracht door middel van gereduceerde werkdagen. Al deze werknemers betalen dus een hard gelach doordat hun belangrijkste inkomstenbron ineens is weggevallen en de werkloosheidsuitkeringen maar gedeeltelijk soelaas bieden.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Jan van der Blom

Share this

Afbeelding
Jan van der Blom

Hoofd afdeling gewasbescherming Coexphal

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin