‘Combineer Week van de Tuinder met Floriade’

07-12-2017 | Laatste update op 08-06 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

D66 wil dat meer geld komt voor moestuintjes op school. De VVD wil een Week van de Boer en Tuinder invoeren.

Bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag bleven grote tuinbouwonderwerpen over het wegvallen van GMO-miljoenen, het middelenpakket of nieuwe veredelingsvormen relatief op de achtergrond. De politieke partijen spraken – als het over tuinbouw ging – vooral over beeldvorming en promotie of gezondheid.

Week van de boer en tuinder

De VVD vroeg steun voor invoering van de Week van de Boer. Een week waarin extra aandacht is voor de wijze waarop voedsel geproduceerd wordt. Het ontbreekt boeren en tuinders nu aan maatschappelijke waardering en respect, stelt de VVD. “Die eerste Week van de boer zou kunnen plaatsvinden op het in aanbouw zijnde terrein waarop in 2022 de Floriade plaatsvindt”, stelt kamerlid Helma Lodders. De VVD vroeg de nieuwe minister verder naar de impulsagenda Greenports 3.0 en naar voortgang in het dossier over nieuwe veredelingstechnieken als Crispr-Cas9.

Schooltuintjes

In de discussie met andere partijen ging het vooral om meer consumentgerichte thema’s. D66-landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot denkt dat schooltuintjes (moestuintjes) de consumptie van groente en fruit bij kinderen pas echt kan laten groeien. De Groot was voor zijn werk als kamerlid werkzaam in de zuivel en buitenlandse landbouwvertegenwoordiging (landbouwraad). Dat leverde De Groot kritiek op van de Partij voor de Dieren die stellen dat D66 eerst maar eens de btw-verhoging voor groente en fruit ongedaan moet maken.

Het kabinet liet daarop weten dat het niet van plan is om moestuinen op scholen verplicht te stellen. Minister Slob zegt dat scholen niet nog meer belast moeten worden met dit soort plannen van politiek Den Haag. Wel zegt hij het namens een kamermeerderheid te zullen stimuleren.

Landbouwakkoord

De PvdA wil een landbouwakkoord tussen supermarkten, milieuorganisaties en primaire sector. Daarmee kan de voortdurende bestoking van boeren en tuinders door milieuorganisaties ongedaan gemaakt worden. In het energieakkoord heeft die aanpak gewerkt, stelt de voormalige regeringspartij. Waardoor in rust aan verduurzaming gewerkt wordt.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer