Doorgaan naar artikel

Claim AGF-handelsbedrijf om renteswap is verjaard

Ook handelsbedrijf zat vast aan renteswaps. -  Foto: Lex Salverda

Ook handelsbedrijf zat vast aan renteswaps. - Foto: Lex Salverda

Een AGF-handelsbedrijf in Waddinxveen kan een claim over een renteswap bij ABN Amro niet indienen wegens verjaring.

Dat volgt uit een uitspraak in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam. Het bedrijf uit Waddinxveen was tot 2017 klant bij ABN Amro maar stelt dat de bank de zorgplicht niet nakwam. Het gaat om het verstrekken van complexe renteswap-constructies voor een reeks miljoenenleningen voor onder meer nieuwbouw rond 2007.

De zaak verjaart een periode nadat er sprake is van kennis van de risico’s aan het product. Uit het jaarverslag van het bedrijf (Roveg uit Waddinxveen) bleek in 2011 dat de negatieve waarde is opgevoerd. Daardoor is de claim verjaard, stelt de rechter.

Renterisico

De zaak van Roveg is één van de vele renteswap-zaken in Nederland, ook bij telers. Renteswaps dekken het risico af van stijgende rente bij leningen met een variabele rente.

De bank verstrekte in 2008 leningen met een rente op basis van een toeslag op de euribor-rente. De bank voorzag Roveg daarbij wel van aanvullende informatie, maar Roveg stelt toch niet voldoende ingelicht te zijn over risico’s van dit product. Zo wist Roveg niet dat een geldlening en een rentederivaat los van elkaar staan en als deze niet gelijk lopen, er extra risico’s zijn. Ook ging het bedrijf uit van voorspellingen van ABN-Amro zelf over dalende rentepercentages in de periode 2008 en later. Ook de betaling van negatieve waarde bij tussentijdse beëindiging was voor het handelsbedrijf te weinig bekend.

Nieuwe financiële afspraken

Bij de uitspraak zijn gesprekken uitgeschreven tussen de bank en het vastgoedonderdeel van Roveg om te laten zien hoe klanten zijn voorgelicht. Roveg besloot tot de claim bij ABN Amro nadat het bij Rabobank een nieuw financieel pakket afnam. Op dat moment betitelde het bedrijf de oude financier van dwaling.

Beheer
WP Admin