Doorgaan naar artikel

CBS: beter inzicht in precieze tomatenteelt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een scherper overzicht gepubliceerd over de precieze teelt van tomaten in Nederland.

Doordat ondernemers in meer detail zijn gevraagd naar de teelt, is een forse verschuiving opgetreden in het areaalcijfer van trostomaten. In 2016 was dat areaal nog 1.220 hectare, tegen 970 hectare in 2017. Voor cherrytomaten groeide dat areaal juist van 130 naar 420 hectare. “Waar ondernemers eerst bij trostomaten hun teelt invulden, konden ze nu duidelijker invullen of ze losse of tros en ronde of pruim cherrytomaten produceerden”, stelt het CBS.

420 hectare

Volgens het CBS zijn 310 tomatenbedrijven actief in Nederland, waaronder 190 trostomaten- en 120 losse tomatenbedrijven. Vijftig bedrijven hebben als belangrijkste product cherrytomaten. Bedrijven kunnen meerdere teelten hebben.

Van de 420 hectare cherrytomaten die CBS registreerde is 150 hectare pruim cherry (100 hectare los pruim en 50 hectare tros). Bij ronde cherrytomaten (270 hectare) gaat het vooral om tros cherry (190 hectare), aldus CBS.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin