Doorgaan naar artikel

Budget schoolfruit herverdeeld

Budget schoolfruit herverdeeld

Budget schoolfruit herverdeeld

De Europese Commissie heeft middelen voor het Europese schoolfruitsysteem herverdeeld over de lidstaten.

Het gaat om de toekenningen voor het schooljaar 2016-2017, het laatste jaar dat het huidige schoolfruitsysteem in werking is. Voor dat schooljaar hebben Finland, Verenigd Koninkrijk en Zweden afgezien van een aanvraag. De commissie heeft de ongebruikte middelen daarom herverdeeld over lidstaten. Vijftien lidstaten hadden meer gevraagd dan op basis van de basisallocatie was toegekend. Voor drie landen betekent de herverdeling een daadwerkelijke toename van het schoolfruitbudget. Voor België en Nederland wijzigt het toegekende budget voor het komende schooljaar niet, bleek in de Europese vergadering van het Beheerscomité Groenten en Fruit eerder deze maand.

De Europese Commissie verwacht voor het lopende jaar een onderbenutting van het budget. België zit in de groep landen met de laagste benutting van middelen tot wel minder dan 30 procent, terwijl veel lidstaten al aan de 90 tot 100 procent zitten in het lopende schooljaar.

Beheer
WP Admin