Boeren dwingen een betere ketenpositie af

04-08-2015 | |
Boeren dwingen een betere ketenpositie af

Actievoerende boeren in Frankrijk, België en Engeland eisten hogere prijzen voor hun producten en dieren. De boeren kregen het voor elkaar een ketenoverleg te starten. Doel van deze overleggen met retail en industrie is een meerprijs voor landbouwproducten en een betere afstemming tussen vraag en aanbod.

Boeren zijn de grote prijsval van hun producten en hun belabberde positie in de voedselketen meer dan zat. De discussie over de marges in de keten wordt al jaren gevoerd maar lijkt nu te worden beslecht. Franse en Belgische boeren hebben besprekingen met ketenpartners afgedwongen. Franse boeren hebben prijsafspraken gemaakt met Franse retailers. In België wordt woensdag een begin gemaakt met de uitwerking van de nieuwe prijsafspraken tussen boeren en retail.

Vraag en aanbod beter afstemmen

De boeren willen vooral een stabielere prijs. Daarnaast willen de boeren, de retail en de industrie vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

Vraaggerichte bedrijfsvoering

De overleggen betekenen niet alleen dat de retail moet bewegen en de boeren tegemoet moeten komen. Het vraagt van boeren ook een meer vraaggerichte bedrijfsvoering en marktbenadering in plaats van een aanbodgericht productie.

Afspraken in Brussel zijn belangrijk

Ook de overheid zal de boeren moeten helpen. Niet alle afspraken kunnen tussen ketenpartijen onderling bepaald worden. Veel regels omtrent handel en mededinging komen uit Brussel. Daarom vindt op 7 september een buitengewone vergadering van de Europese raad van landbouwministers plaats.

[([002_rb-image-2666776.jpeg]:inzetgroot)]

Foto: ANP

Nederlanders blijven polderen

In Nederland blijven acties uit. Belangenorganisaties roepen op tot kalmte en zeggen samen met de overheid te polderen over de toekomst van ondermeer de zuivelsector en varkenshouderij.

Situatie in Nederland minder slecht

Behalve de goed georganiseerde overlegcultuur in Nederland, lijkt de situatie in ons land daadwerkelijk minder nijpend. Nederland – handelsland bij uitstek – wist de terugvallende export naar Rusland op te vangen door alternatieve markten aan te boren. Hoewel de export naar Rusland vanuit Nederland met 40 procent terugviel, daalde de totale export slechts met 2,7 procent. Dat becijferde het CBS vorige week.

Export naar Rusland groter probleem in België

Hoe anders is die situatie in België. Volgens de Belgische econoom François Huyghe zijn de Belgische exporteurs er onvoldoende in geslaagd om nieuwe afzetmarkten te vinden voor de weggevallen uitvoer naar Rusland.

Boer heeft laagste winstmarge in de keten

Toch leeft de ketendiscussie in Nederland natuurlijk net zo goed. Het LEI berekende in het rapport ‘Prijsvorming van voedsel’ dat boeren vaak relatief de laagste winstmarge hebben in de keten. Het wordt spannend de komende maanden of overheid en andere ketenpartijen eindelijk bereid zijn om boeren een betere positie in de voedselketen te gunnen.

de Snoo
Esther de Snoo redacteur ondernemen


Beheer