Bleker: Meer ruimte voor crisismaatregelen

16-02-2012 | Laatste update op 09-11 | |
Bleker: Meer ruimte voor crisismaatregelen

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw wil Europees meer speelruimte als het gaat om maatregelen voor productafzet in tijden van crisis. Dat zegt hij tijdens een algemeen overleg over tuinbouw in de Tweede Kamer.

Kamerleden pleiten voor meer mogelijkheden voor afzetafspraken tussen producenten als er een crisis is, zoals de Ehec-crisis in de tuinbouw in 2011. Bleker steunt dit. ”Ik weet dat Spanje ook voorstander is van verruiming van de mededingingsregels ten tijde van crisis. Voor de agrarische sector is dit wel wenselijk, maar we moeten hiervoor ook de Eurocommissaris van mededinging meekrijgen in deze discussie”, aldus Bleker.

Om een betere marktpositie te krijgen voor primaire producenten wil Bleker dat het mogelijk wordt voor ondernemers om vrijblijvend vooroverleg te hebben met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de mogelijkheden. Kamerleden hebben twijfels bij de effectiviteit van deze maatregel.

Bleker heeft daarop toegezegd dat, wanneer blijkt dat de nieuwe strategie rondom de NMa niet werkt, hij zal kijken naar de suggesties die SGP, CDA en Christenunie hebben aangedragen in een motie. Het gaat dan om het opstellen van beleidsregels voor de NMa als het gaat om het geven van prijs- en marktinformatie door private partijen, het maken van mededingingsbeperkende ketenafspraken met betrekking tot verduurzaming van de agro-nutriketen, inclusief het opzetten van een effectief verdienmodel en het maken van tijdelijke markt- en prijsafspraken in crisissituaties.

Bron: Boerderij Vandaag – Auteur: Mariska Vermaas

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer