‘Besluit over gentech deels subjectief’

27-02-2017 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Nederland moet stappen zetten in toelating van genetisch gemodificeerde gewassen, maar de besluiten worden genomen op deels subjectieve gronden.

Dat verwacht staatssecretaris Martijn van Dam. Hij stelde dat eerder deze maand naar aanleiding van een algemeen overleg over de beleidsnota Biotech, waarvan het verslag is gepubliceerd.

Niet alleen moet toelating afhangen van een maatschappelijke consultatie die op de rol staat in Nederland, ook de acceptatie in andere landen speelt daarbij een belangrijke rol. Van Dam: “In Nederland wordt heel veel groente en fruit geteeld, zowel regulier als biologisch. Vooral de reguliere teelt is zeer exportafhankelijk. Als sommige van onze belangrijkste afnemende lidstaten zo kritisch blijven, moeten we afwegen of het toelaten van bepaalde gewassen niet juist tot veel meer economische schade zou kunnen leiden voor de reguliere of biologische teelt”.

Consultatie

Van Dam schetste de procedure van besluitvorming, waarbij een commissie van wetenschappers gedurende het gehele proces adviseert. Die commissie moet zijn samengesteld uit verschillende disciplines. Zij bekijkt op rationele wijze de voor- en nadelen van het toelaten van een gg-gewas, maar betrekt daarbij ook acceptatie in andere landen. De volgende stap is de publicatie van het voorgenomen besluit, dat ter consultatie zal worden voorgelegd. Uit die consultatie zal blijken in hoeverre er sprake is van maatschappelijke acceptatie. “Het is vervolgens aan mij, of aan de verantwoordelijke bewindspersoon op dat moment – want dit afwegingskader gaat als het goed is nog een hele tijd mee -, om een definitieve knoop door te hakken en daarbij al dit soort dingen mee te wegen”.

Aparte status

Verschillende partijen wezen de bewindvoerders op de snelle ontwikkeling van nieuwe veredelingsmethoden, zoals de betrekkelijk eenvoudige veredelingsmethode Crispr-Cas. Nederland dreigt achter te raken op veredelingsgebied. Mogelijk wordt aan deze methode een aparte status toegekend. Via het Informatieplatform Groene Biotechnologie wil het kabinet de maatschappelijke discussie voeren over mogelijke toelating van gentech.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer