Bedrijven niet benadeeld door bijzonder beheer

26-03-2015 | |
Bedrijven niet benadeeld door bijzonder beheer

MKB-bedrijven worden niet structureel benadeeld door de afdelingen bijzonder beheer van banken.

Wel moeten banken klanten beter informeren over wat plaatsing in bijzonder beheer nu eigenlijk betekent. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkennend onderzoek dat volgt op een klachtenregen. De meeste agrariërs vallen onder de definitie MKB.

Het onderzoek richtte zich op de banken ABN Amro, Rabobank, ING en Deutsche Bank. Rabobank kent een groot marktaandeel in het MKB en is marktleider in de landbouw. De verdenking was onder meer dat banken bedrijven in bijzonder beheer zetten om ze financieel uit te kleden met risico-opslagen. Wat zou moeten functioneren als ‘intensive care’, zou soms juist aanzet geven tot faillissement.

De AFM vond geen bewijs dat banken te snel kredieten over dragen aan bijzonder beheer. Ook vond de AFM geen aanwijzingen dat de kredietrelatie te voortvarend wordt opgezegd of wordt aangestuurd op faillissement. De AFM vond in de dossiers ook geen onredelijke maatregelen, zoals disproportionele risico-opslagen of eisen voor onderpand.

Banken brengen kredieten over naar bijzonder beheer als de financiële verplichtingen niet meer worden nagekomen of de verwachting is dat een dergelijke situatie op korte termijn zou kunnen optreden, als het bedrijf een of meerdere jaren verlies heeft geleden of als het kredietrisico te hoog wordt ingeschat in verhouding tot zekerheden in het bedrijf.

In bijzonder beheer geplaatst worden betekent een nieuwe risico-analyse en soms nieuwe taxaties, waarbij de kosten voor de ondernemer zijn. De risico-analyse is vaak aanleiding voor een hoger rentetarief. De pijn zit hem volgens de AFM vooral in verwachtingen. Ondernemers zien bijzonder beheer als steun. Maar hoewel de bank meestal gebaat is bij een transformatie naar een gezond bedrijf, betekent dat niet dat banken extra krediet moeten verschaffen.

Soms willen banken soms vooral hun geld veilig stellen, wat het een legitiem doel noemt. De communicatie vanuit banken schiet volgens de AFM tekort. Om de schijn van willekeur te voorkomen, is het volgens de AFM cruciaal dat banken meer inzicht bieden in de afwegingen die zij maken. De banken beloven beterschap.

Cees Bron
Jan Cees Bron redacteur ondernemen


Beheer