Doorgaan naar artikel

‘BASF richt zich vooral op chemie, niet op zaden’

BASF is groot genoeg en heeft voldoende nieuwe producten in de pijplijn om zonder grote fusies een belangrijke rol in gewasbescherming te blijven spelen. Een combinatie met zaden is niet nodig, zegt topman Markus Heldt. “We laten ons niet gek maken.”

In de wereld van gewasbescherming en veredeling zijn grote overnames en fusies de laatste tijd de norm. Bayer wil Monsanto kopen, Dow en DuPont fuseren en Syngenta werd even eerder gekocht door ChemChina. BASF sprak wel met diverse partijen, maar beweegt vooralsnog niet. Het bedrijf legde bij een persevenement op het hoofdkwartier in het Duitse Ludwigshafen uit waarom het bedrijf zich conservatief opstelt. Kort samengevat: BASF is groot en innovatief genoeg op eigen benen te staan.

Limburgerhof, het agrarisch hoofdkwartier van BASF vlakbij Ludwigshafen.

Foto: BASF

Landbouwdivisie is belangrijk voor BASF

Allereerst rekende topbestuurder Harald Schwager af met de bewering dat landbouw als klein onderdeel van BASF misschien beter verkocht kan worden. Voor BASF is de landbouwdivisie voor BASF van groot strategisch belang, aldus Schwager. “Het karakter van de divisie past bij de vernieuwde koers van het bedrijf, dat zich toenemend richt op innovatie, klantgerichtheid en groeimogelijkheden in opkomende economieën.” Schwager voegde eraan toe dat de landbouwdivisie de afgelopen jaren crisisbestendig bleek en bovengemiddeld aan de winst bijdraagt.

Van onderzoeksgeld gaat 26% naar landbouw

Dat verklaart ook waarom 26% van alle R&D bij BASF naar landbouw gaat. Als onderdeel van de totale omzet, ruim €70 miljard in 2015, is het omzetaandeel van de landbouw met €5,8 miljard maar beperkt. Maar ongeveer een zesde van het bedrijfsresultaat wordt met pesticiden gerealiseerd. Het afgelopen halfjaar zag het bedrijf verkopen in alle verkoopregio’s dalen, maar over een langere tijdspanne is de sector minder conjunctuurgevoelig dan andere onderdelen van de chemiereus.

Verkoop van divisie gewasbescherming niet logisch

Een verkoop van de divisie die gewasbescherming maakt en naar planteigenschappen zoekt, ligt dus niet voor de hand, zo lijkt de boodschap. Ook niet omdat een groot deel van de grondstoffen van de divisie intern wordt aangeleverd. BASF denkt bovendien in de landbouw nog flink te kunnen groeien. De onderliggende trend is dat de boer ook in niet-Westerse landen het verschil tussen prijs en toegevoegde waarde steeds beter begrijpt, aldus Schwager, en de vraag naar BASF-producten toeneemt.

Volop inzetten op onderzoek en ontwikkeling producten

De generieke producenten die wachten tot een patent op een werkzame stof vervallen is, zijn volgens BASF aan de verliezende hand. Dus blijft BASF vol investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het budget werd verhoogd van bijna €400 miljoen in 2010 tot meer dan 500 miljoen in 2015. Schwager benadrukt dat zo’n 50% van alle middelen die BASF verkoopt, zijn beschermd met patenten. Het bedrijf denkt dat producten die de komende jaren worden gelanceerd op hun top €3 miljard omzet per jaar zullen opleveren.

‘Biologische productie blijft niche’

Het geld gaat toenemend ook naar biologische gewasbescherming en zaadbehandeling. Het vinden en de toelating van werkzame stoffen is niet eenvoudiger geworden, dus moeten biologie en chemie meer samenwerken. Samenwerken, want BASF gelooft niet dat biologische productie meer dan een niche wordt. Het zal groeien, aldus Markus Heldt, directeur van de landbouwdivisie, maar klein blijven.

“BASF richt zich vooralsnog alleen op chemie en niet op zaden”, vertelt Markus Heldt, topman van de landbouwdivisie van BASF tijdens de persconferentie in Ludwigshafen.

Foto: BASF

‘BASF niet direct in zaden’

Ook de suggestie dat BASF in de zaden moet gaan, werd door Heldt verworpen. BASF wijkt met zijn exclusieve focus op gewasbescherming af van de grote concurrenten. “Wij zien maar hele beperkte synergie tussen deze twee heel verschillende activiteiten”, aldus Heldt. “Syngenta was jarenlang heel uitgesproken, maar de combinatie heeft het bedrijf tot nu toe niets of heel weinig gebracht. In elk geval niets in de grote markten die het welvaren van een onderneming bepalen.”

De enige meerwaarde die volgens Heldt is te veronderstellen, naast misschien de mogelijkheid kennis over eigenschappen van planten te delen, is het one-stop-shop principe. “Maar een boer is geen gewone consument. Hij koopt op basis van kwaliteit en prijs, en zoekt bij de handel naar het beste materiaal.”

‘BASF houdt grote deals in de gaten’

Schwager maakte wel duidelijk dat BASF niet stil blijft zitten. “De acquisities in de markt roepen mededingingsvragen op. Het ligt dus voor de hand dat wanneer deals gedaan worden, de betrokken bedrijven bepaalde bezittingen moeten afstoten. Wij weten niet welke, maar houden het scherp in de gaten.” Een budget wil Schwager niet geven. “Als het een grote kans is, investeren we groot, en als het een kleine kans is, dan klein.”

Share this

Afbeelding
Jan Cees Bron

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin