Doorgaan naar artikel

Banken terughoudend over garantstelling

Banken zijn nog zeer terughoudend over een eventuele garantstelling door de overheid voor ondernemers die zwaar zijn getroffen door extreem weer.

Rabobank heeft via lokale banken een pakket noodmaatregelen voor de getroffen bedrijven in Brabant en Limburg, in eerste instantie gericht op de korte termijn. Daarbij gaat het om uitstel van aflossingen, uitstellen van inperking van seizoenkredieten of het afsluiten van een overbruggingslening. Volgens Ruud Huirne, directeur food & agri Nederland, hebben de extreme hagelbuien van 23 juni geleid tot ‘een buitengewone situatie met onvoorstelbare schade en impact op de bedrijven en gezinnen’. “Rabobank neemt daarin naar haar klanten verantwoordelijkheid, die past bij de rol en de mogelijkheden van de bank”, aldus Huirne. “Wij vinden dat ook andere partijen hún verantwoordelijkheid moeten nemen; bij voorkeur in onderlinge afstemming. Zodat maatregelen optimaal zijn in te benutten door getroffenen.”

ABN Amro: gebrek aan beglazers

Volgens Pierre Berntsen, directeur Agrarische bedrijven van ABN Amro, zijn niet alle bedrijven verzekerd tegen omzetderving, die bovendien vaak niet verder gaat dan 52 weken. Daarna is het risico voor de ondernemer. Dat kan vooral voor de glastuinbouw problemen opleveren bij gebrek aan kassenbouwers en beglazers. ABN Amro overlegt met klanten over de gevolgen van de schade op korte en lange termijn.

“In geval van liquiditeitstekorten op verder gezonde bedrijven verruimen wij de financiering om ondernemers ruimte te geven snel weer back in business te komen”, aldus Berntsen. Hij pleit voor een actieve en ruimhartige houding van de Nederlandse overheid. “Andere EU-landen nemen hierin vaak meer ruimte. Een borgstelling van de overheid compenseert niet de geleden schade, de ondernemer betaalt dit zelf en het biedt daarom weinig soelaas.”

ING: vorige garantstelling oninteressant

Cor Bruns, sectormanager agrarisch van ING is ook kritisch over een garantstelling: “De vorige was zo oninteressant dat die in de praktijk niet is toegepast. Bedrijven met perspectief helpen we voort zolang dat in onze mogelijkheden ligt”, volgens Bruns. Bij ING gaat het vooral om gewasschade door hagel volgens de nog lopende inventarisatie. Bruns wijst er op dat een deel van gewassen niet is verzekerd, en dat een deel van de schade net onder drempels voor uitkering komen te vallen.

Share this

Afbeelding
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin