Banken: ingrijpende keuzes bij verhagelde bedrijven

31-07-2016 | |
Banken: ingrijpende keuzes bij verhagelde bedrijven
Banken: ingrijpende keuzes bij verhagelde bedrijven

Banken constateren dat bij veel ondernemers na de hagel- en wateroverlast van juni veel emotionele schade is. Hun bedrijf loopt gevaar.

De banken adviseren ondernemer zich te laten ondersteunen bij soms ingrijpende keuzen die moeten worden gemaakt. Er zullen mogelijk bedrijven niet meer opgebouwd of hersteld worden. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een rapportage over de schadegebieden. Van Dam leidt een landelijke werkgroep van overheid en regionale werkgroepen met banken, verzekeraars en bedrijfsleven.

Concreet

Na een aantal bijeenkomsten zijn nog geen concrete nieuwe stappen gezet, zo blijkt uit de brief.  De banken hebben aangegeven dat zij in de kern gezonde bedrijven zullen ondersteunen waar mogelijk, maar dat ze niet kunnen uitsluiten dat er bedrijven zijn die het niet zullen gaan redden. Er is dus geen behoefte bij banken aan aanvullende borgstelling. Van Dam is bereid te werken aan een borgstellingsregeling voor werkkapitaal voor het bedrijfsleven als daaraan behoefte is.

WW/BBZ

Uit de brief blijkt dat nog gesprekken lopen over de tijdelijke regeling WW-regeling en de bijstandsregeling BBZ. Beide regelingen passen nu niet goed bij de situatie van de ondernemers. Gekeken wordt of de regelingen aangepast kunnen worden om zo personeel langer in de regeling op te nemen en vermogenstoets en rente-eis van de regeling BBZ te versoepelen.

Verder blijkt uit de brief dat een ontheffing voor bemesten bij inzaai van een nieuw gewas niet nodig is aangezien geldt dat een stikstofgebruiksnorm per hectare per teelt gebruikt mag worden. Als er dus een tweede teelt na de hoofdteelt wordt ingezaaid, dan geldt voor die tweede teelt de wettelijke stikstofgebruiksnorm.

Herstructurering

In de brief wordt geen melding gedaan van de mogelijke herstructurering van verouderde tuinbouwbedrijven. De provincie wil zo’n proces starten. Er is ook overleg geweest met Coalitie HOT dat via een grondbedrijf en steun van de Rabobank daartoe is ingericht. Navraag leert dat dit overleg inleidend was en dat zo’n verzoek moet komen uit het gebied zelf.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer