‘Banken hebben een foutief product aangeboden’

03-11-2015 | Laatste update op 19-09 | |
‘Banken hebben een foutief product aangeboden’

Ondernemer en investeerder Bert Mouthaan wil dat banken een schadevergoeding betalen aan alle ondernemers die schade hebben geleden door financieringen met zogenoemde renteswaps. Volgens een eigen rekenmodel bedraagt de schade bij een financiering van €1 miljoen al gauw €200.000. De totale schade voor Nederlandse ondernemers bedraagt miljarden euro’s.

Bert Mouthaan is een van vele ondernemers die schade heeft geleden door financieringen in combinatie met zogenoemde renteswaps. Zelf heeft hij een strop geleden van €12 miljoen. Via Dutch Power Company investeerde hij in bedrijven die machines bouwen voor wegberm- en waterwegonderhoud.

Claim Participants

Samen met zijn zoon reorganiseerde hij de overgenomen bedrijven en liep hij tegen extra schade aan. Hij moest de ingewikkelde financiële producten waarmee zijn bedrijven deels gefinancierd werden in het verleden afkopen. Voor Mouthaan was de houding van banken en zijn groeiende teleurstelling over de manier waarop banken MKB-bedrijven behandelen, reden tot het nemen van het initiatief Claim Participants (zie kader onderaan dit artikel).

De doelen

Het eerste doel is om de geleden schade van bedrijven met renteswaps te verhalen. Daarbovenop wil Mouthaan een vergoeding van 25% voor het bedrag dat een bedrijf uitgekeerd krijgt. Ook die vergoeding zal worden verhaald op de bank die renteswaps verkocht. In dat geval betaalt een bedrijf dat in zee gaat met Claim Participants helemaal niets.

Het tweede doel van Mouthaan en Claim Participants is het opzetten van een nieuwe bank voor het midden- en kleinbedrijf, inclusief de land- en tuinbouw.

Beweeg over het rode icoon voor meer informatie over Bert Mouthaan en zijn bedrijven.
Banken verkochten verkeerd product

Mouthaan stoort zich aan meerdere zaken die volgens hem faliekant fout zijn gegaan bij de banken rond het product renteswaps. “Banken hebben een foutief product verkocht. Ondernemers wilden in feite niet meer of minder dan een rentestijging afdekken. Ze kregen echter een ingewikkeld product in de vorm van een langlopende lening met een variabele rente, in combinatie met een renteswap. Het risico van een rentestijging wordt dan afgedekt door de renteswap, althans dat was de bedoeling.”

‘Ondeugdelijke producten’

“Banken hebben daarbij hun klanten voorgehouden dat de rente verder zou stijgen. Gezien alle signalen en de kennis die ze in huis hebben, hadden ze moeten weten dat de rente juist zou dalen. Sterker nog: ik durf de stelling aan dat ze het hebben geweten”, aldus een duidelijk geagiteerde Mouthaan. Hij citeert de voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Banken, Chris Buijink, die publiekelijk stelde dat ‘banken ondeugdelijke producten hebben verkocht aan onwetende klanten’.

Inmiddels is duidelijk dat er veel mis is met financieringen met renteswaps, en dat het gaat om tienduizenden bedrijven, stelt Mouthaan vast. “Iedereen die de afgelopen jaren heeft gebouwd heeft wel een dergelijke financiering, ook in de land- en tuinbouw.” Maar het betekent nog niet dat er nu oplossingen komen voor individuele bedrijven.

‘Miljardenschade voor het MKB’

Afgezien van het feit dat verkeerde producten zijn verkocht, hekelt Mouthaan ook de enorme agressie bij de verkoop van producten als renteswaps waar forse provisies mee te verdienen waren. Dat leverde volgens hem de situatie op dat ’tientallen miljoenen aan bonussen voor bankmedewerkers een miljardenschade hebben opgeleverd voor het MKB’.

Veel bedrijven die de afgelopen jaren nieuw hebben gebouwd hebben een financiering met een renteswap, ook in de land- en tuinbouw, volgens Bert Mouthaan.

Veel bedrijven die de afgelopen jaren nieuw hebben gebouwd hebben een financiering met een renteswap, ook in de land- en tuinbouw, volgens Bert Mouthaan.


Anne van der Woude

 

‘Banken verzetten zich uit alle macht’

Mouthaan en zijn expertiseteam willen daarom dat alle afspraken die zijn gemaakt met renteswaps worden vernietigd. “Banken graven zich in en verzetten zich uit alle macht tegen het aanvaarden van hun verantwoordelijkheid, laat staan dat ze schadevergoedingen gaan betalen. Ze voeren nu procedures met discussies over onbelangrijke punten, zoals de precieze tekst van hun adviezen en of adviezen juridisch wel als adviezen gezien moeten worden”, aldus een geëmotioneerde Mouthaan. “Op die manier proberen ze met dure advocaten te bereiken dat ondernemers opgeven.”

Lastig bespreekbaar

Wat Mouthaan heeft gemerkt in de afgelopen periode, is dat er veel schrijnende gevallen zijn van ondernemers -vaak familiebedrijven- die schade hebben geleden, tot faillissementen aan toe. Maar er wordt weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

Mouthaan: “Er is angst om erover te praten, het zet de relatie met de bank immers zwaar onder druk. Ook is er schaamte over foutieve beslissingen, en dat terwijl adviseurs het geven van verkeerde adviezen ontkennen. Wat zwaar vreet aan mensen is het geschonden vertrouwen in banken en hun medewerkers. Tenslotte herken ik ook een afkeer van zogenoemde premiehunters die een vergoeding claimen. Sowieso heeft een ondernemer een hekel aan procederen.”

‘Er moet gerechtigheid komen’

Mouthaan heeft er zelf voor gekozen om de strijd aan te gaan. “Er moet gerechtigheid komen en herhaling mag niet gebeuren. Ik doe het uit idealisme en de overtuiging dat er weer een duurzaam alternatief moet zijn voor de bestaande banken in het MKB. Eigenlijk moet er weer een Nederlandse bank voor middenstanders komen.” Ook bedrijven die zich elders al hebben aangesloten bij een claimstichting kunnen zich nog aansluiten via www.claimparticipants.com.

Vernietiging van afspraken en nieuwe bank

Met zijn eind 2014 opgerichte Claim Participants streeft ondernemer en investeerder Mouthaan naar een schikking met de grote Nederlandse banken over de zogenoemde renteswaps. Niet de zoveelste stichting die brood ziet in het verzamelen van claims en daar een vergoeding voor opstrijkt, volgens Mouthaan.

Er wordt wel van de bank een vergoeding geclaimd van 25% bovenop de schade die een bedrijf heeft geleden, plus de wettelijke rente. Claim Participants wil vernietiging van alle bestaande afspraken en schikkingen openbreken. Volgens Mouthaan zijn daarvoor drie belangrijke redenen:
1. Uit het eigen rentevisiemodel blijkt dat alle ondernemers met dergelijke contracten teveel rente hebben betaald;
2. Banken hadden niet alleen een renteswap, maar ook andere producten moeten adviseren, zoals een zogenoemde rentecap;
3. Schade is aantoonbaar op basis van vastliggende historische gegevens.

Volgens Mouthaan wil hij een soortgelijke regeling als in het Verenigd Koninkrijk, waar voor een miljardenbedrag een soortgelijk conflict tussen ondernemers en hun financiers is afgewikkeld. Mouthaan is over de regeling in gesprek met onder meer de Vereniging van Nederlandse banken (VNB) en heeft politieke partijen benaderd. Verder wil hij op korte termijn in gesprek met de Autoriteit Financiele Markten (AFM).

Van de 25% vergoeding voor Claim Participants is verreweg het grootste deel bestemd als startkapitaal voor een nieuwe MKB-bank. In de nieuwe bank wordt de klant in principe ook aandeelhouder. Het initiatief wordt volgens Mouthaan gesteund door een Nederlandse bank die geen renteswaps heeft verkocht. “De intentieverklaring ligt in een kluis bij onze notaris, maar voorlopig noemen we nog geen namen”, aldus Mouthaan.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer