‘Banken geven belangrijk noodsignaal’

13-08-2020 | |
Vullings
Jan Vullings hoofdredacteur
Foto: Canva/erdikocak
Foto: Canva/erdikocak

Het zijn slechts vier velletjes. Maar de strekking is zonneklaar: stimuleer een eerlijke prijs, stimuleer ondernemerschap en stimuleer een gelijk internationaal speelveld.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft de Vaste Kamercommissie van Landbouw deze drie overwegingen mee over inkomsten en het verdienmodel van boeren en tuinders.

Geen ruchtbaarheid

Welbeschouwd staat er niet eens zo veel nieuws in de notitie. De banken ABN Amro, ING, Rabobank en Triodos hebben zelf ook geen ruchtbaarheid gegeven aan de brief. Deze kwam hierdoor pas twee weken nadat deze op het Binnenhof was bezorgd in de publiciteit. Het statement van de banken is er niet minder om. Juist nu, in de tijd dat de ondernemers te hoop lopen tegen het beleid van minister Carola Schouten.

Financiële positie kwetsbaar

De financiële positie van bedrijven is kwetsbaar, waarschuwen de banken. Telkens veranderende wet- en regelgeving kost geld. De tijd om de investeringen terug te verdienen, is er nauwelijks. De opvolging is schaars. Laag rendement, ontbreken van maatschappelijke draagvlak en de toenemende regeldruk maken jongeren kopschuw.

Routemap naar kringlooplandbouw onder druk

De routemap naar kringlooplandbouw, uitgestippeld in Schoutens notitie Waardevol en Verbonden en de recentere Brusselse Boer-tot-Bord-strategie, staat onder druk, stellen de banken. Ondernemers willen wel, maar moeten ook kunnen.

Nederlandse Vereniging van Banken

Basel IV-richtlijnen

De banken erkennen hun eigen rol als financier, maar wijzen ook op de Basel IV-richtlijnen. Die houden onder meer in dat ondernemers vanaf 2023 meer op rentabiliteit en liquiditeit worden beoordeeld bij een financieringsaanvraag, in plaats van op de waarde van bezittingen als grond, gebouwen en installaties. En juist die geldstroom is nogal schommelend. Ofwel: er is minder investeringsruimte voor bedrijfsontwikkeling en verduurzaming.

Misschien is de boodschap ook wel aan de programmamakers van de politieke partijen gericht

Perspectief op een rendabele toekomst

Het belangrijkste dat ondernemers nodig hebben, is perspectief op een rendabele toekomst, stellen de banken. Dat is een hart onder de riem van alle boeren en tuinders die te hoop lopen tegen het kabinetsbeleid.

Sturen in partijprogramma’s

De vraag nu is wat deze Kamer, dit kabinet en minister Carola Schouten nog kunnen met de aanbevelingen. Maar misschien is de boodschap ook wel aan de programmamakers van de politieke partijen gericht. Volgend jaar zijn er Kamerverkiezingen. Nu valt er nog wat de sturen in partijprogramma’s.Beheer