Doorgaan naar artikel

AOC’s verwachten toeloop trekkercertificaat

Afbeelding

De AOC Raad verwacht het komende halfjaar een toeloop op de scholen om nog snel het (goedkopere) trekkercertificaat te halen. De ministerraad heeft ingestemd met de invoering van een nieuw trekkerrijbewijs voor land- en bosbouwtrekkers per 1 januari 2015.

Het nieuwe rijbewijs, te behalen vanaf zestien jaar, is nodig als de bestuurder met de trekker de openbare weg op gaat en niet in het bezit is van een B-rijbewijs. Tot 1 januari 2015 kunnen deelnemers bij de AOC’s terecht voor het behalen van het trekkercertificaat. Studenten die voor die tijd het trekkercertificaat halen, mogen dit inwisselen voor het nieuwe T-rijbewijs, zonder een nieuw examen te moeten afleggen.

Zowel het oefenen voor als het afnemen van het theoretisch examen voor het trekkercertificaat hebben de AOC’s collectief digitaal georganiseerd via www.toetsplaza.nl. Afgelopen jaar werden ruim 5500 digitale (oefen)toetsen gemaakt. Het T-rijbewijs draagt volgens de AOC Raad bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid en een beter imago van het landbouwverkeer. Het sluit meer aan bij de overige rijbewijzen. Dit betekent ook dat hiervoor dezelfde eisen gaan gelden, bijvoorbeeld voor de te rijden examenroutes en voor de certificering van rij-instructeurs en examinatoren. Het blijft mogelijk om op school voor het T-rijbewijs opgeleid te worden.

Beheer
WP Admin