Doorgaan naar artikel

‘Alternatief landbouwsysteem doorrekenen’

Kersenbomen lenen zich voor agroforestry. - Foto: Marcel van Hoorn premium

Kersenbomen lenen zich voor agroforestry. - Foto: Marcel van Hoorn

Wageningen gaat samen met akkerbouwers en het bedrijfsleven agroforestry in de praktijk onderzoeken. Op 6 boerenbedrijven wordt onderzocht wat de belemmeringen zijn om deze systemen uitvoerbaar te maken.

Onder het motto ‘onderzoekt alles en behoudt het goede’ is het goed dat Wageningen voor dit radicaal andere landbouwsysteem de stap naar de praktijk zet.

Mengteelt

Agroforestry is een teeltsysteem waarbij fruit- of notenbomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel. Deze mengteelt heeft volgens WUR de potentie om een bijdrage te leveren aan productie van voedsel, veevoer en biomassa, CO2-vastlegging, een weerbaarder landbouwsysteem, meer biodiversiteit, beschutting voor vee en aan een aantrekkelijk landschap.

Bijdrage aan voedselvoorziening

Daar is geen speld tussen te krijgen. Dat een landbouwsysteem een bijdrage levert aan voedselvoorziening is wel het minste. Net zo goed als dat een hogere begroeiing beschutting levert voor vee.

Wil het systeem van de grond komen, dan moet de teler er op den duur een goede boterham mee kunnen verdienen

Sluitende businesscase

Maar met agroforestry de kost verdienen is andere koek. De huidige akkerbouw beweegt zich niet voor niets juist in de richting van monoculturen op steeds grotere percelen met grootschalige mechanisatie. Dus moet zeker ook goed gekeken worden naar hoe met agroforestry een sluitende businesscase te maken is. Wil het systeem van de grond komen, dan moet de teler er op den duur een goede boterham mee kunnen verdienen, linksom of rechtsom.

Bekijk meer

Delen

Image
Leo Tholhuijsen

Freelance redacteur akkerbouw

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin