Doorgaan naar artikel

Adema: stijging CO2-uitstoot kassen 2023 verklaarbaar

Landbouwminister Piet Adema noemt de stijging van de CO2-uitstoot van de glastuinbouw in 2023 goed verklaarbaar.

In een schriftelijke reactie van de minister aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat Adema in op cijfers van het CBS. De voorlopige kwartaalcijfers voor de emissies in 2023 van het CBS laten namelijk zien dat de broeikasgasuitstoot van de landbouw met 2 procent is toegenomen in vergelijking met 2022. De toename is vrijwel geheel toe te schrijven aan een hogere uitstoot van CO2. De CO2-uitstoot in de landbouw is voor het overgrote deel afkomstig van de glastuinbouw.

Het klopt dat de uitstoot in 2023 ten opzichte van 2022 wat is gestegen, maar deze zit nog steeds ver onder het niveau van 2021

De stijging is goed verklaarbaar, volgens Adema. De uitstoot van de glastuinbouw in 2022 lag flink lager dan die in het jaar daarvoor. Door de hoge aardgasprijzen en milde weersomstandigheden was 2022 een uitzonderlijk jaar. Adema: “Het klopt dat de uitstoot in 2023 ten opzichte van 2022 wat is gestegen, maar deze zit nog steeds ver onder het niveau van 2021.”

Emissiedoel van 4,3 megaton CO2 in 2030 bepalend

In 2021 bedroeg de totale CO2-uitstoot van de glastuinbouw 6,2 megaton. Dat is op basis van gegevens die tuinders hebben aangeleverd via de Gecombineerde opgave. Het afgesproken emissieplafond was dat jaar 5,9 megaton. Dat leverde een heffing op van € 6,3 miljoen. In 2022 lag de uitstoot inderdaad veel lager op 4,9 megaton CO2.

Voor het beleid voor de glastuinbouw is het emissiedoel van 4,3 megaton CO2 in 2030 bepalend. Volgens de Klimaat- en Energieverkenning 2023 van het PBL ligt dat doel binnen bereik, stelt Adema. Dat geldt niet voor de hele landbouw, stelt hij verder. “Voor de landbouw als totaal is dat nog niet het geval, daar zijn extra stappen nodig.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin