Aanvraag tweede steunpakket ook voor groente

18-06-2020 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

Na afloop van het steunpakket voor tuinbouw deze week, werkt de sector aan een aanvraag voor een tweede steunregeling tuinbouw.

Voor de eerste tuinbouwregeling Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 loopt de inschrijving 18 juni om 17.00 uur af. De crisis is in delen van de tuinbouw nog niet voorbij, waardoor een tweede regeling nodig is. Dat tweede pakket moet een maatwerkregeling worden, zegt Jaap Bond, voorzitter van de regiegroep van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw.

Goed contact met het ministerie

Primaire doelgroepen zijn specialistische groentebedrijven, de bollensector en veredelingsbedrijven in de sierteelt. “Bij groente en fruit is het ook nog lang niet afgelopen nu de horeca niet snel genoeg herstelt. We zijn bezig een aanvraag op te stellen en dat te onderbouwen. We hebben daarover goed contact met het ministerie.” Het zal een maatwerkregeling worden voor gespecialiseerde bedrijven zoals die van Rob Baan of het vaak genoemde voorbeeld van gele courgette.

Voor speciale producten als gele courgette is een tweede steunpakket nodig. - Foto: Gerard Boonekamp

Voor speciale producten als gele courgette is een tweede steunpakket nodig. – Foto: Gerard Boonekamp

Afgewezen motie

Dat de Tweede Kamer net een motie afwees om restgeld uit de eerste regeling in te zetten voor behoevende bedrijven noemt Bond teleurstellend, maar dat hoeft niet te betekenen dat een nieuwe regeling overbodig is, denkt hij. Het zal wel lastig worden, is hem te verstaan gegeven. “Het wordt niet makkelijk. De generieke steunregeling NOW 2 is goed gebruikt, ook door de tuinbouwsector. We werken aan een analyse daarvan.” Het gaat daarbij om de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Bedrijven kunnen daarmee naar rato van omzetverlies een bijdrage krijgen in de loonkosten. Dat levert duidelijk minder steun op dan de tuinbouwregeling.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer