Aanvraag noodsteun groente en fruit

31-03-2020 | Laatste update op 31-08 | |
Schade door tekort aan arbeid ook opgenomen in steunaanvraag groente en fruit. Foto: Ton van der Scheer.
Schade door tekort aan arbeid ook opgenomen in steunaanvraag groente en fruit. Foto: Ton van der Scheer.

De groente- en fruitsector wil op korte termijn een aanvraag inleveren voor een noodsteunpakket tijdens de coronacrisis.

De partijen in het Crisisteam Tuinbouw & Uitgangsmateriaal geven dinsdag 31 maart naar verwachting akkoord op de gezamenlijke steunaanvraag voor de groente- en fruitsector. Die wordt dan bij het ministerie van LNV ingediend. Eerder is al zo’n aanvraag voor noodsteun voor de sierteelt gedaan voor ruim € 2 miljard.

Rekening houden met langere periode

Volgens Jaap Bond, voorzitter van het crisisteam van de tuinbouw, kan in het slechtste scenario de schade door de internationale coronacrisis in groente en fruit even groot uitvallen als in de sierteelt. “Er is nu geen prognose te maken. Als de horeca over enkele weken opengaat, verdwijnt deze schade mogelijk. Nu is hier rekening gehouden met een langere periode.”

Interventie en schaderegeling

Het GroentenFruit Huis coördineerde de aanvraag en bevestigt dat de aanvraag spoedig wordt ingediend. Details over de inhoud van de steunaanvraag kan Bond niet geven. In grote lijnen zit er een verzoek in aan het ministerie om de bestaande Europese interventieregeling open te zetten voor groente en fruit. “Er wordt nu al doorgedraaid doordat export lastiger is en de prijs dusdanig laag is.”

Snel een schaderegling nodig

Voor bedrijven die speciaal voor horeca telen, kan de gangbare interventieregeling niet uit. Daarvoor is snel een schaderegeling nodig. Bond: “Dit is een pallet aan maatregelen. “Er zijn al verschillende noodregelingen, maar die dekken niet alle schades af in groente en fruit. Daar is deze aanvraag voor bedoeld.”

Schade door tekort arbeid

Naast schade door wegvallende vraag, noemt Bond ook risico’s door gebrek aan arbeid. “De Polen kunnen nu wel komen, maar de grenzen met Roemenië en Hongarije zitten nog dicht. De vraag is of daardoor genoeg oogstpersoneel deze kant op kan komen.” Ook het niet tijdig uitleveren van uitgangsmateriaal kan tot schade leiden.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer