Doorgaan naar artikel

Aanscherping mrl CCC peren lastig, maar te doen

De afzetpartijen lijken de aanscherping van de residunorm voor chloormequat voor peren goed op te vangen, al is het een extra complicatie boven extra eisen van de retail.

Sinds november 2017 is de EU-residunorm voor groeiremmer chloormequat in peren verlaagd van 0,1 naar 0,07 mg/kg, een aanscherping van 30%.

Eén Nederlandse leverancier voor een Nederlandse keten stelt dat de aanscherping niet tot overschrijdingen leidt van de wettelijke normen, maar dat bovenwettelijke eisen hem wel voor uitdagingen stelt. Zodra inkopers een extra eis van een derde tot de helft van de wettelijke mrl-eisen (maximale residunorm), komen wel eens partijen boven drijven die niet meer dit kanaal in kunnen.

Geen signalen

Een andere leverancier, The Greenery, verwijst naar de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), dat woordvoerder is op dit dossier. Beleidsmedewerker Jaco van Bruchem: “Het klopt dat dit seizoen voor het eerst deze norm van 0,07 milligram per kilo wordt gehanteerd. Het afgelopen halfjaar hebben we geen signalen gehad dat dit tot problemen leidt.” NFO heeft verklaringen opgesteld die leveranciers kunnen gebruiken voor afnemers, maar hier wordt dus niet naar gevraagd.

Nederlandse metingen

De EU-norm werd verlaagd nadat uit Nederlandse en Belgische monitoring bleek dat al 3 tot 4 jaar geen partijen meer zijn aangetroffen boven deze grens. Het is een tijdelijke mrl in een overgangstermijn die verder zal worden afgebouwd is de verwachting.

Langzame afbraak

Voor deze stof werden in 2000 relatief hoge waardes gemeten, omdat de stof zeer langzaam afbreekt. De norm lag toen op 3,0 mg/kg. Nu nog worden de vondsten in oude boomgaarden aan gebruik vòòr 2000 gerelateerd. Het areaal peren is sindsdien voor grofweg de helft vernieuwd.

NFO monitort oude boomgaarden en stuurt de monitoringsgegeven door naar Europese beleidsbepalers. Deze jongste aanscherping adviseerde NFO niet. “Wij adviseerden de norm gelijk te houden”, aldus Van Bruchem. Volgend jaar al gaat een nieuwe herbeoordeling starten voor een besluit in 2021.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin