teeltgeluid

‘Mogelijk sprake van nieuw organisme’

De teelt van de Chinese kool loopt dit jaar niet lekker bij Wim van den Eertwegh.

“Het regent vaak genoeg, maar nog steeds te weinig”, constateert Wim van den Eertwegh in Kessel. Sinds in juli de grote hitte kwam, is hij kansloos met alleen maar natuurlijke neerslag.

Het gewicht van de Chinese kool blijft hangen op maximaal 800 tot 900 gram.
Het gewicht van de Chinese kool blijft hangen op maximaal 800 tot 900 gram.

“Teelten als aardappelen beregenen we met haspels, het fijnere werk met een haspel en met beregeningsbuizen. We zitten vlak langs de rivier de Maas, dat is wel gunstig. Het is goed water, en qua temperatuur is het ook gunstig. Het probleem zit in de afstand.”

“Als die te groot wordt, red je het met rivierwater niet en ben je aangewezen op bijvoorbeeld oppervlaktewater. Dat heeft wel zijn beperkingen in de aardappelen, vanwege het risico op bruinrot. Bovendien bestaat er in geval van droogte altijd de kans op een onttrekkingsverbod.”

Bijna 40.000 liter gasolie

Van den Eertwegh denkt tot nu toe dit seizoen voor zijn hele bedrijf zo’n 40.000 liter gasolie voor beregening nodig te hebben. “We zitten nog niet helemaal op die hoeveelheid, maar als je vier waterpompen continu in bedrijf hebt gaat het erg hard.”

“Een deel is dus voor de aardappelen, die gezien de huidige marktsituatie in de vrije handel waarschijnlijk enkele centen per kilo gaan opbrengen.”

Turnip Mosaic Virus

De teelt van Chinese kool gaat dit jaar ook niet lekker. Van den Eertwegh meldde eerder al problemen in het gewas. Dat was vooral in juni en juli het geval. Na onderzoek kwam naar voren dat er sprake was van een aantasting door het Turnip Mosaic Virus (TuMV).

Dat was ook het geval in de Chinese kool bij een groot aantal collega’s. Van den Eertwegh ging ervan uit dat met het wegfrezen van zeven teelten ook het probleem zou zijn opgelost. Dat leek eerder ook het geval.

Je ziet een duidelijke bruinverkleuring in de top van de stronk

Begin september is het echter weer mis, want het gewicht van de kool blijft hangen op maximaal 800 tot 900 gram. “Het is anders dan met het TuMV. Toen zag je ‘gele wolkjes’ tussen de nerven, dat is nu veel minder.”

“Het is eerder een opstaspeling van symptomen, met het duidelijkste beeld als je een kool over de lengte doorsnijdt. Je ziet een duidelijke bruinverkleuring in de top van de stronk. De oorzaak is niet duidelijk.”

Nieuwe verschijnselen

Eind vorige week heeft NAK tuinbouw al gewasmonsters meegenomen en ook zaadfirma Bejo zoekt mee naar de oorzaak. “Ik heb ze op het hart gedrukt om te proberen de oorzaak van deze afwijking boven water te krijgen. Dit om te voorkomen dat we volgend jaar weer in de problemen komen.”

Chinese kool brengt een euro per stuk op; niet normaal voor deze tijd van het jaar

Net als met het virus komt dit probleem op veel meer plekken voor. Er zijn soortgelijke meldingen van telers tot in Zuid-Duitse München. Bovendien worden de verschijnselen aangetroffen in Chinese koolrassen van andere zaadfirma’s.”

Hij vervolgt: “Chinese kool brengt nu een euro per stuk op. Dat is niet normaal voor deze tijd van het jaar. Dat is ook weer een signaal dat we te maken hebben met een stevig probleem.”

Geen bewaarteelt

Van den Eertwegh vreest dat er wellicht een geheel nieuw organisme in het spel is. “Ik hoop dat ik het mis heb, maar als we te maken zouden hebben met een al bekend organisme, zouden de verschijnselen ook allang in gewashandboeken beschreven zijn. Ik teel zelf geen Chinese kool voor de bewaring, maar een collega die wel wilde bewaren heeft dat plan laten varen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.