teeltgeluid

‘Met alle beperkingen gaat het wel knellen’

Tonnie Bastiaansen in Sprundel wachtte donderdag 7 maart op droog weer om verder te gaan met het planten van ijsbergsla. Op dat moment had hij 3 plantingen in de grond en stond de volgende vracht planten op zijn erf.

Bastiaansen moet het naast prei en een vroeg voorjaarsrondje Chinese kool vooral hebben van ijsbergsla. Jaarlijks zet hij zo’n 2,5 miljoen planten, voor het grootste deel in 2 opeenvolgende teelten. “Gemiddeld hebben we op elk perceel 1,6 à 1,7 teelten per jaar, alles gaat naar een particulier handelsbedrijf. Die relatie bestaat al meer dan 15 jaar.”

Goede beregeningsmogelijkheden

Zijn gewassen staan op zandgrond, met goede mogelijkheden voor beregening met grondwater. “Afgelopen zomer ging het goed, en ik ga er niet van uit dat de zomer dit jaar weer zo extreem droog gaat worden. Het kan natuurlijk wel, maar ik schat de kans toch klein in.” Wel wil er in de regio onder Breda nog weleens te veel ijzer in het water zitten. Bij Bastiaansen is dat bij een enkele put aan de orde, hier staat ook een ontijzeringsinstallatie bij.

Strengere regelgeving

Het areaal ijsbergsla in Nederland was volgens het CBS in 2013 nog 2.000 hectare, bij een krimpend aantal bedrijven. Bastiaansen is vooralsnog zeker niet van plan om ook bij die groep van stoppers te behoren, maar ervaart wel regelmatig de gevolgen van de steeds strengere regelgeving. “De beperkingen die dat geeft, worden onderhand wel erg vervelend. Pak het wegvallen van de zaadcoating met Cruiser tegen bladluis. Het betekent dat je moet afwachten totdat het gewas wordt aangetast, en dan kun je pas ingrijpen. Maar die mogelijkheden zijn ook enorm afgenomen. Er zitten ook geen alternatieve middelen in de pijplijn, althans ik hoor er niets over.”

Drukregistratie en driftbeperking

Bladluis bestrijden kan nog met Pirimor en met Decis, en daarnaast met Movento en Batavia. Voor Movento geldt daarbij dat het middel 2 keer per jaar ingezet mag worden. “Dat is dus 1 keer in een teelt. Dan zit je ook nog met regels voor de spuittechniek als drukregistratie en driftbeperking. Alles bij elkaar zorgt dat voor ‘spannende’ tijden. Een geluk is nog dat we in de zomer een aardig tijdje vooruit kunnen met het bladluisresistente ras Eduardo van Enza.”

Bruno-plantmachine

De eerste ijsbergslaplanting, met het Enza-ras Million in 5 centimeter-perspotten, ging op 25 en 26 februari de grond in. Dat was niet eens zo veel vroeger dan in andere jaren, maar wel onder ideale omstandigheden. Tegelijk daarmee werd ook de vroege Chinese koolteelt geplant. “Chinese kool groeit wat sneller dan ijsbergsla, die kunnen we altijd mooi wegwerken voor de eerste sla-oogst.” Het planten van de perspotten gaat met een aloude Bruno. “Die kun je tot op de laatste bout demonteren, dat gebeurt dan ook elke winter. Het apparaat is onderhand wel 25 jaar oud, maar daar kan nog wel 25 jaar bij.”

Effect kalkstikstof

Het seizoen start doorgaans half januari met het strooien van kalkstikstof voor de vroegste teelten, deze meststof heeft ook werking op onkruid en Sclerotinia. “Het is zeker geen wondermiddel, maar ik ben ervan overtuigd dat het effect heeft. We leggen eerst de bedden klaar, dan gaat de kalkstikstof erop, en daarna volgt nog een cultivatorbewerking om de meststof in te werken.” Ruim voor het planten gaat er ook nog 500 kilo patentkali per hectare op en later nog 1liter Chloor-IPC. “Tijdens het planten strooien we zo’n 400 kilo KAS per hectare, voor de vroegste teelten aangevuld met 150 kilo Mais-map (NP 18-46).”

Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.