weblog

'Staken als oudere boer? Liever nog niet'

Er is geen sector in Nederland met zo veel oudere ondernemers. Het aantal 70-plus boeren is veel groter dan in het overige mkb. En dat heeft zijn redenen.

Zo is het boer zijn voor velen geen beroep, maar een levenswijze. Je blijft boer tot het einde. Het bedrijf wordt, als er geen bedrijfsopvolger is, vaak rustig afgebouwd, maar geboerd blijft er worden. Wat moet je in een huis in het dorp, als je al je hele leven 'vrij' buiten hebt gewoond?

Maar dit is zeker niet de enige reden waarom er zoveel oudere agrarische ondernemers zijn. Ook de belastingen spelen een heel grote rol. Het ondernemerschap levert namelijk veel belastingvoordelen op. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudskosten die ten laste van de winst kunnen worden gebracht. Ook kan er nog in enkele gevallen gebruik worden gemaakt van de ondernemingsaftrekken, zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek. En als er toch nog wordt geïnvesteerd, dan zijn de diverse investeringsaftrekken van toepassing.

'Wat voor veel oudere ondernemers echt de doorslag geeft om het bedrijf fiscaal nog niet te beëindigen, is de box 3-heffing'

Bovendien hoeft er fiscaal nog niet te worden afgerekend over de stille reserves in de onderneming, zolang er fiscaal nog niet wordt gestaakt. En over een opgebouwde fiscale oudedagsreserve hoeft ook pas te worden afgerekend als er fiscaal een einde komt aan de onderneming.

Maar wat voor veel oudere ondernemers echt de doorslag geeft om het bedrijf fiscaal nog niet te beëindigen, is de box 3-heffing. Over privévermogen ben je in Nederland ieder jaar een forfaitair rendement verschuldigd. De te betalen belasting in box 3 bedraagt in 2016 1,2% van het vermogen. In 2017 krijgen we drie tarieven en kan de belastingheffing oplopen tot 1,65%, als het vermogen boven de €975.000 komt. En het heffingsvrije bedrag van €25.000 stelt dan niet zoveel voor.

'Als extraatje is het ook nog eens zo dat ondernemingsvermogen niet meetelt voor de vermogenstoets bij de toeslagen'

Box 3-heffing is alleen van toepassing op privévermogen. Zit het vermogen nog in een onderneming, dan komt box 3 niet aan de orde. Zolang er dus nog fiscaal wordt doorgeboerd, is er geen box 3-heffing over de gronden en bedrijfsgebouwen verschuldigd.

En als extraatje is het ook nog eens zo dat ondernemingsvermogen niet meetelt voor de vermogenstoets bij de toeslagen. Zo is er vaak nog recht op de zorgtoeslag, omdat er weinig privévermogen is.

Geen wonder dus dat er nog zoveel oudere ondernemers zijn. Staken? Liever nog niet!

Of registreer je om te kunnen reageren.