Vollegrond

Nieuws

Eerste onttrekkingsverboden oppervlaktewater

Het uitblijven van voldoende neerslag en sterk drogende omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat in het westen van Noord-Brabant de eerste algehele onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater zijn afgekondigd. De gebieden liggen in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta.

De onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater betreffen een gebied in de regio Etten-Leur – Sint Willebrord, een noord-zuid lopende strook tussen Roosendaal en Bergen op Zoom en een gebiedje in de Dongevallei. Het onttrekkingsverbod geldt voor alle doeleinden, dus ook voor groente en fruit. De waterschappen De Dommel en Aa en Maas hebben vooralsnog geen verboden voor oppervlaktewater afgekondigd. In Limburg zijn de grondwaterstanden nog normaal.

Grondwater Brabant

Daarnaast zijn er verboden voor de onttrekking van grondwater, deze zijn momenteel van toepassing in grote delen van Brabant en hebben nu alleen betrekking op de beregening van sportvelden en grasland. Het verbod geldt vooralsnog tot 1 juni. Voor deze voorjaarsregeling wordt gekeken naar de grondwaterstand op 1 april. Die bleek in de huidige verbodsregio’s lager dan de grenswaarde. Afgelopen februari viel twee keer zoveel regen als normaal in deze maand, terwijl maart juist extreem droog en zonnig was. Door de vele zonuren, hoge temperaturen, nauwelijks regen en een verdrogende oostenwind zakten de grondwaterpeilen razendsnel weg. Dat trof vooral op de hogere zandgronden in het zuiden.

Zelf aan de slag

Accountmanager agrarisch bij waterschap Brabantse Delta René Rijken noemt als belangrijkste boodschap dat landgebruikers zich in natte perioden maximaal moeten inspannen om water zo veel vast te houden. Dat kan bijvoorbeeld door de plaatsing van stuwen in watergangen, naast de inrichting van lagere gebieden om water te bergen. “Gemiddeld genomen is de jaarlijkse neerslaghoeveelheid redelijk gelijk, maar worden extremen in perioden met veel neerslag en droogte steeds groter.” Ook in de komende twee weken wordt amper of geen neerslag verwacht.

Grondwater Limburg

In Limburg zijn de grondwaterstanden nog normaal, aldus het Waterschap Limburg. Het waterschap is voor het zuidelijke deel van de provincie een stimuleringsregeling gestart met financiële ondersteuningsmogelijkheden voor een groot aantal maatregelen gericht op het vasthouden van water. Voorwaarde is dat deze percelen een hellingspercentage van minstens 2 % hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.