Vollegrond

Nieuws

Delphy publiceert resultaten peenonderzoek 2020

De nadruk van onderzoeken van Delphy in de teelt van B-peen lag in 2020 op bemesting, inzet van herbiciden en innovatieve ontwikkelingen. De onderzoeken krijgen in 2021 een vervolg.

Rond de bemesting legde Delphy in 2020 een proef aan met vijf stikstoftrappen tussen 0 en 200 kilo zuivere stikstof per hectare. De productiecijfers laten zien dat bijbemesten met kalkammonsalpeter niet leidt tot een directe productieverhoging. De nettoproductie ligt bij alle vijf giften van 0 tot 200 kilo stikstof rond 80 ton. Verder werd wel een betrouwbaar effect vastgesteld op de hoeveelheid tarra. Het object zonder stikstofbijbemesting geeft in aantallen en in kilo’s aanzienlijk meer gedraaide en kromme wortels.

LDS-schema herbiciden

Na het wegvallen van een aantal herbiciden komt de bestrijding van zwarte nachtschade in de teelt van peen steeds meer in het gedrang. In het onderzoek bekeek Delphy de mogelijkheden van een LDS (laag doseringssysteem)-schema. Een LDS-schema met Boxer, Sencor en Challenge werd vergeleken met een praktijkschema en een onbehandeld object.

In het LDS-schema bleek de peen de bespuitingen in het kiembladstadium goed te verdragen. Er trad geen groeivertraging op, mits het gewas goed was afgehard. Om het risico op gewasschade verder te beperken, is het voor de praktijk ook mogelijk te kiezen voor één of twee middelen in een LDS-schema.

Effect op zwarte nachtschade

De bestrijding van zwarte nachtschade en aanverwante onkruiden uit de nachtschade familie bleek in deze proef met het LDS-schema niet significant verschillend van het praktijkschema. Dat is te verklaren door de hoge onkruiddruk op het betreffende perceel. Wellicht dat op percelen met minder druk van nachtschade het effect groter is.

Drip-irrigatie en Zweedse bewaarmethode

Delphy experimenteerde verder met drip-irrigatie en de Zweedse bewaarmethode. De toepassing van drip-irrigatie met dripslangen tussen de ruggen vraagt komend jaar verdere optimalisatie. Onderzoekers kijken ook of het zaaien met zaailint leidt tot een optimale opkomst.

Uit onderzoek met de Zweedse bewaarmethode blijkt in 2020 dat deze het beste voldoet bij een beddenteelt. Bij deze teeltmethode kan de peen met grond worden toegedekt, zoals in Zweden gebeurt, zonder eerst te rooien.

Of registreer je om te kunnen reageren.