Vollegrond

Nieuws

‘Introductie veldrobot is meer dan op start drukken’

De introductie van een veldroot of een autonoom werktuig op een bedrijf vergt meer dan alleen het indrukken van de startknop.

“Het vraagt tijd om te leren”, zegt Bram Veldhuisen, onderzoeker precisielandbouw en robotica WUR Open Teelten. Hij geeft in deze video zijn visie op enkele veldrobots die in actie kwamen tijdens de veldrobotdag. Deze dag werd op 14 oktober in Lelystad georganiseerd door de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) en Boerderij van de Toekomst.

Foto: NPPL
Foto: NPPL

De video gemaakt door NPPL is weliswaar wat akkerbouwgericht, maar zeker ook van toepassing voor vollegrondsgroente.

Of registreer je om te kunnen reageren.