Vollegrond

Nieuws

LTO teleurgesteld over aanpassen Noord-Hollands ganzenbeleid

Het zit agrarische belangenorganisaties hoog dat de provincie Noord-Holland het eigen risico voor ganzenschade met 20% wil verhogen. Dit strookt niet met afspraken uit 2014 in het vorige uitvoeringsbeleid en het Ganzenbeheerplan 2015-2020. De beoogde aanpassing diskwalificeert bovendien de inzet van ondernemers om schade te voorkomen.

In een brief (7 juli 2020) heeft Albert Hooijer, portefeuillehouder Fauna LTO Noord Noord-Holland en bestuurslid van de Fauna Beheer Eenheid, geageerd tegen de voorgenomen eigen risico-aanpassing in de kaders van het provinciaal beleid. De brief heeft de steun van Agrarische collectieven en vakbonden.

“De agrarische sector krijgt de rekening gepresenteerd van een tekortschietend beleid. Maar de bal ligt bij de provincie. Het zijn vooral de beperkingen op uitvoeringsregels die goed ingrijpen beletten”, verklaart Hooijer zijn ergernis. Volgens hem zijn er afspraken gemaakt om het probleem gezamenlijk op te lossen. “Nu vaart één partij opeens een andere koers.”

Hooijer herhaalt in zijn brief de eerder gemaakte afspraken en evalueert de uitvoering van het ganzenbeheerplan tot dusver. Naar verwachting neemt Gedeputeerde Staten de brief in augustus in behandeling. Ard Mooij, beleidsadviseur Ruimtelijke ordening Noord- Holland en Flevoland, Flora en Fauna bij LTO Noord volgt het proces. “Dat de sector nu reageert is belangrijk voor de kaders van het nieuw ganzenbeheerplan met een looptijd van vijf jaar. In Friesland heeft het eigenrisico-onderwerp ook gespeeld en is het door de rechter tegengehouden.”

Doelstelling Ganzenbeheerplan 2015-2020 nog niet bereikt

Bij de opstelling van het huidige beleidskader in 2014 is gesteld dat de uitkering Tegemoetkoming schade door Grauwe ganzen en consorten terug moet naar het niveau van 2005, en dat van de brandgans naar 2001. Dat is opgenomen in het Fauna beheerplan 2015-2020 dat verlengd is tot eind december van dit jaar. De provincie is zelf verantwoordelijk voor het natuurbeleid en een actief soortenbeleid. In 2016 zegde Gedeputeerde Staten toe dat de uitkering voor ganzenschade op het niveau van 95% blijft van de getaxeerde schade, totdat doelstellingen zoals gesteld in het Ganzenbeheerplan 2015-2020 zijn bereikt.

Provinciale ontheffingen

Hooijer stelt in zijn brief dat vooral het juridisch aanvechten van provinciale ontheffingen voor het toepassen van beheer en schadebestrijding er de oorzaak van zijn dat doelstellingen niet zijn gehaald. Het gevolg was een exponentiële groei van de ganzenpopulatie De uitgekeerde schade in 2019 bedroeg ruim € 5,5 miljoen. Dat is een kwart van de werkelijk geleden schade, blijkt uit onderzoek van CLM in opdracht van het Faunafonds.

Volledige ganzenschade vergoeden

Volgens Hooijer hebben ondernemers geen prikkels als een verhoging van het eigen risico nodig. “Telers doen er alles aan om hun voedselgewassen te oogsten en af te leveren. Bovendien staan ze garant voor voedselveiligheid. Dat is de kern van hun bestaan. Alle inspanningen die telers verrichten om schade te voorkomen, en de kosten voor afwerende middelen, worden niet vergoed. Het is niet juist om dan op de schade-uitkeringen te korten. Als de provincie dit niet inziet, staat ze buiten de werkelijkheid”, aldus Hooijer. Hij pleit voor een volledige vergoeding van de schade totdat sprake is van een beheersbare populatie.

Provincie moet verantwoordelijkheid nemen

Daarnaast benoemt hij opnieuw dat het faunabeleid een direct gevolg is van natuurbeleid. De provincie moet volgens de belangenbehartiger de hand in eigen boezem steken en de financiële verantwoordelijkheid nemen voor beiden. “Indien er tientallen miljoenen worden geïnvesteerd in de natuur, moeten ook neveneffecten financieel worden afgedicht. Daar komt nog bij dat de Provincie ook op basis van Europees beleid de verantwoordelijke partij is om zorg te dragen voor een evenwichtige populatie. ”

De belangenbehartigers willen dat de provincie het huidige ganzenbeleid voortzetten op basis van de eerder gemaakte afspraken en doelen. Daarvoor moeten nieuwe instrumenten worden ingezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.