Doorgaan naar artikel

‘Irritatie door ganzen’

Al jaren neemt de overlast door ganzen toe. Dat speelt niet alleen in Noord-Holland, ook in andere provincies, maar in Noord-Holland speelt het met zijn kool- en bladgewassen toch wel in het bijzonder.

Aan de ene kant wekt de schade die ganzen aanrichten irritatie op, vanwege die schade en de bakken met geld die het kost om te proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. Op ons bedrijf praten we al snel over € 50.000 tot € 100.000 per jaar, en dat is alleen de schade. We hebben dit jaar zelfs een jager in dienst genomen. Hij werkt dagelijks enkele uren voor ons om het ganzenprobleem zo beperkt mogelijk te houden.

Nieuw beleid moet schade verhalen vergemakkelijken

Het gemak waarmee de provincie Noord-Holland met een besluit maatregelen invoert wekt ook irritatie op. Ze beweren dat het in het nieuwe beleid makkelijker wordt om schade te verhalen. Laten we het hopen, want het huidige beleid zie ik meer als ontmoedigingsbeleid. Daarnaast gaat het eigen risico omhoog van 5% naar 20%, waarbij het geld dat daardoor op het uitkeren van schadevergoedingen bespaard wordt, gebruikt zou worden om de land- en tuinbouw verder te verduurzamen. Dan denk ik ‘hoezo?’, want schade uitkeren is nu echt het laatste dat ze doen.

Als wij daaraan moeten meebetalen, akkoord, maar dan wel met uitzicht op resultaten

‘Noord-Holland’ wil nu meer gaan inzetten op populatiebeheer, maar dat is al tien tot vijftien jaar een loze belofte gebleken. Ik heb er geen vertrouwen in, want de ganzenpopulaties nemen alleen maar toe. Als ik door € 10.000 uit te geven € 100.000 minder aan schade zou hebben, dan ben ik graag bereid dat geld te betalen. Maar dan moet het geld ook wel echt uitgegeven worden aan populatiebeheer met zichtbare resultaten en dat gaat al vijftien jaar mis.

Ganzenprobleem moet echt worden opgelost

Wij zijn als telers geen veroorzaker van het probleem, maar ze leggen de gevolgen daarvan wel op ons bord. Het komt erop neer dat iedere dag geld uit onze portemonnee gehaald wordt waar je niets voor terugziet. Ik ben benieuwd hoe zo’n ambtenaar zou reageren als zijn portemonnee dagelijks een stukje lichter zou worden zonder dat hij daar iets voor terugziet …

Het wordt tijd dat echt iets wordt gedaan aan dit probleem en dan door de mensen wier taak het is dit probleem aan te pakken. Als wij daaraan moeten meebetalen, akkoord, maar dan wel met uitzicht op resultaten.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Niels Zuurbier

LTO-vakgroepvoorzitter vollegrondsgroenten

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin