Vollegrond

Nieuws

Gratis advies over verantwoord gebruik van middelen

Doel is om emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te beperken.

Telers die de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf willen minimaliseren kunnen daarbij hulp krijgen van een zogenoemde erfemissiecoach van het CLM.

Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen gebeuren op het erf. De veldspuit wordt er gevuld en schoongemaakt. Kisten staan op het erf en worden daar gereinigd. Vervuild water kan in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en kan op termijn leiden tot beperkingen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het is daarom belangrijk om erfemissie te voorkomen.

Gratis

Voor vragen kunnen telers kosteloos terecht bij de erfemissiecoach. Via WhatsApp, Facebook, Twitter, mail of telefoon krijgen telers praktische antwoorden van deskundigen van CLM.

De erfemissiecoach is onderdeel van de Toolbox Emissiebeperking. Hiermee willen Nefyto, de Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en Cumela Nederland gezamenlijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. De erfemissiecoach is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies.

Of registreer je om te kunnen reageren.