Vollegrond

Nieuws

Droogte regionaal steeds nijpender

In het oosten van het land, met name in Twente en de Achterhoek, wordt het neerslagtekort van 2018 en 1976 geëvenaard.

De watertekorten zijn dit jaar nog meer regionaal geconcentreerd door de warmte en uitblijvende buien van de afgelopen weken. De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) schetst dat in haar 8edroogtemonitor, de regelmatige update over de droogte-toestand in Nederland.

Landelijk gezien ligt het neerslagtekort nog altijd onder de waardes die vorig jaar zichtbaar waren.

Doorlopend potentieel neerslagoverschot. - Bron KNMI
Doorlopend potentieel neerslagoverschot. - Bron KNMI

Droogte op hoge zandgronden

Het verschil met 2018 is vooral de regen die in het noorden en westen van het land gevallen is. Nog steeds zijn de droogste gebieden de hoge zandgronden. In het gebied van de Oostelijke waterschappen is, net als vorig jaar, het neerslagtekort van 1976 geëvenaard. Het neerslagtekort, zoals het KNMI het berekent, op basis van verdamping en gevallen hemelwater, ligt in daar op zo’n 240 millimeter. De verwachting is dat dit ongeveer gelijk blijft de komende twee weken, met wat wisselvallig weer op komst.

Het oppervlaktewater in de grote rivieren is redelijk op peil

De verwachting van het KNMI is dat de neerslaghoeveelheden de komende week in heel Nederland kunnen variëren tussen 10 en 50 millimeter.

Waterpeil in IJsselmeer hoog

Rijkswaterstaat heeft momenteel het waterpeil in het IJsselmeer zo hoog mogelijk opgezet, zodat waterschappen die dat kunnen, genoeg water tot hun beschikking hebben om naar gebieden te voeren waar de regen al een paar weken op zich laat wachten.

Het oppervlaktewater in de grote rivieren is redelijk op peil. De waterstanden zijn wel lager dan normaal, maar regen in de stroomgebieden van de Maas en de Rijn vullen het goed aan. Dit water is ook nodig voor het doorspoelen van verschillende andere wateren om bijvoorbeeld verzilting van het oppervlaktewater tegen te gaan.

Droogvallende beken

Met name in Twente en de Achterhoek zijn de gevolgen van het neerslagtekort duidelijk merkbaar. Grondwaterstanden waren in het oosten en zuiden van Nederland al zeer laag voor de tijd van het jaar en nemen mede als gevolg van de warmte van de afgelopen week op veel locaties verder af. Het aantal beken dat droogvalt neemt toe. Ook is er in deze gebieden de afgelopen dagen minder neerslag gevallen dan in de rest van Nederland.

Waterschappen in het oosten van Nederland beperken op steeds meer plekken het watergebruik. Hunze en Aa’s, met het werkgebied in Groningen en Drenthe beperkt het gebruik van oppervlaktewater, met name overdag. Het waterschap is nog verder in conclaaf over de wenselijkheid van eventuele verdere beregeningsverboden. Het waterschap Vechtstromen breidt het gebied waar geen grondwater mag worden onttrokken uit, rondom 200 meter van kwetsbare natuur mag dit straks niet meer. Het verbod wordt naar verwachting later deze week van kracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.