Vollegrond

Nieuws

Hulp bij opschonen middelenkast

De actie ‘Bezem door de middelenkast’ loopt nu in 6 provincies.

Deze actie wordt door Centrum Landbouw en Milieu (CLM) gecoördineerd. Opdrachtgevers zijn veelal provincies of waterschappen. Deze willen met de actie voorkomen dat telers de niet meer toegelaten middelen toch nog gebruiken en zo in het milieu terechtkomen. Daarnaast stellen certificatieschema’s van keurmerken soms eisen aan de voorraad in de middelenkast.

Telers doen vrijwillig mee en de vondst van niet meer toegelaten middelen heeft geen negatieve gevolgen voor de teler. CLM regelt dan ook dat de middelen gratis opgehaald en vernietigd worden. Op de website bezemdoordemiddelenkast.nl is informatie te vinden over waar de actie momenteel loopt.

Samen de middelenvoorraad langslopen

Bij akkerbouwer Henk Emmerzaal in Angeren (Gld.) loopt CLM-medewerker Dirk Keuper samen met de teler de middelenvoorraad langs.

Akkerbouwer Henk Emmerzaal (rechts) in Angeren (Gl.) controleert samen met CLM-medewerker Dirk Keuper de gewasbeschermingsmiddelen in de middelenkast. - Foto: Henk Riswick
Akkerbouwer Henk Emmerzaal (rechts) in Angeren (Gl.) controleert samen met CLM-medewerker Dirk Keuper de gewasbeschermingsmiddelen in de middelenkast. - Foto: Henk Riswick

Emmerzaal heeft nog een restje linurex staan dat overgebleven is van een veldbonen teelt. De toelating van dit middel is inmiddels vervallen. Emmerzaal: “Aangebroken verpakkingen neemt de leverancier niet terug. Daarom blijven zulke restanten vaak jaren in de middelenkast staan. Deze actie is een mooie gelegenheid om hiervan af te komen.” Verder blijkt Emmerzaal nog een oude bus met vliegenkorrels te hebben en een uitvloeier die zeker 10 jaar oud is. Keuper noteert de hoeveelheden en geeft dat door aan de afvalverwerker die dat op komt halen.

Controle NVWA

Telers mogen geen middelen in de kast hebben waarvan de toelating verlopen is. Bij een controle door de NVWA kan daar een boete voor gegeven worden. Deelnemers aan de actie krijgen van het CLM een bewijs dat de kast gecontroleerd is en dat oude middelen afgevoerd worden waardoor de teler gevrijwaard is bij een eventuele NVWA-controle.

Keuper komt het regelmatig tegen dat telers zich er niet van bewust zijn dat zij middelen in de kast hebben waarvan de toelating al verlopen is. Het CLM voert niet zelf alle scan’s uit, maar werkt daarin samen met de gewasbeschermingmiddelenleveranciers.

Of registreer je om te kunnen reageren.