Vollegrond

Nieuws

Belgen signaleren tweede vlucht preimineervlieg

Het Belgische onderzoeks- en adviescentrum Inagro waarschuwt preitelers en andere telers in de provincie Antwerpen voor de tweede vlucht van de preimineervlieg.

Dat rond eind augustus de tweede generatie preimineervlieg opduikt, is normaal. De eerste generatie komt in het voorjaar tevoorschijn en overleeft de zomer als pop in planten van de Allium-familie.

Eind augustus komen uit deze poppen de tweede generatie vliegen en de wijfjes zetten al na enkele dagen nieuwe eitjes af. Kenmerkend zijn de witte voedingsstippen, met een aantal op een rijtje, die het wijfje maakt voordat ze eitjes afzet.
Lees verder onder de foto

Voedingsstippen van de preimineervlieg. - Foto: Inagro
Voedingsstippen van de preimineervlieg. - Foto: Inagro

Economische schade

De belangrijkste waardplant voor de tweede generatie is prei en de eiafleg gebeurt vanaf begin september tot in november. Vanaf eind september tot in de winter zijn er maden terug te vinden die zich via neerwaartse verticale gangen een weg banen naar de bladbasis.

Als er meerdere larven per plant voorkomen, kunnen deze voor economische schade zorgen. De schade kan beperkt blijven tot extra pelwerk, maar kan bij hoge aantasting oplopen tot 100% onverkoopbare prei bij de oogst vanaf november tot februari.

Effect van middelen

In de gangbare teelt wordt de preimineervlieg in België vrij goed bestreden, omdat ze vatbaar zijn voor gewasbeschermingsmiddelen die ingezet worden tegen trips, stelt Inagro vast. In de biologische landbouw helpt afdekken met fijnmazig insectengaas, mits er geen vliegen of poppen onder het gaas zitten.

Daarnaast is een behandeling mogelijk van maximaal 3 keer spinosad (onder andere Tracer). Pyrethrinen hebben ook een werking tegen de vliegen, maar hebben ook een nadelig effect op natuurlijke vijanden, zoals trips en rupsen.

Preimineervlieg in Nederland

Ook in Zuidoost-Nederland is preimineervlieg een oprukkend probleem, signaleert Piet van der Haas van toeleverancier Mertens Agro. De eerste vlucht heeft dit voorjaar met name in ter plaatse gezaaide prei al voor de nodige uitval gezorgd.

Gezien de intensieve bestrijding die nodig was om trips onder de duim te houden en het feit dat aan die bestrijding nog geen einde is gekomen, verwacht Van der Haas van de tweede generatie in de gangbare teelten niet zoveel schade. Toch blijft waakzaamheid geboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.