Vollegrond

Nieuws

Laatste jaar neonicotinoïden

Insectenbestrijders imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam zijn alleen nog dit teeltseizoen in de akkerbouw toegelaten, als de EU-lidstaten vrijdag 27 april besluiten de toelating Europees te beperken.

Het permanent comité voor planten, dieren, veevoer en voeding (Scopaff) besluit dan over de inperking van de toelating van de middelen. Reden voor de inperking is de schadelijkheid van de middelen voor honingbijen, wilde bijen en hommels.

Vanaf de inwerkingtreding van het besluit (vermoedelijk in mei) krijgen lidstaten 3 maanden de tijd om de nationale toelatingen aan te passen aan de vernieuwde regeling. Vanaf het moment van inwerkingtreding gaat meteen een opgebruiktermijn in van 6 maanden – tot november dit jaar. De middelen, evenals gecoat zaad, mogen daarna niet meer worden gebruikt buiten de kas. Binnen de kas blijven de middelen onder voorwaarden toegelaten.

De Tweede Kamer heeft woensdag 25 april nog een lijst met schriftelijke vragen ingediend bij minister Carola Schouten, naar aanleiding van haar voornemen om steun te geven aan het voorstel van de Europese Commissie om de toelating van de neonicotinoïden in te perken. Kamerlid Helma Lodders (VVD) maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de pootgoed- en suikerbietenteelt. Lodders begrijpt niet waarom de minister niet vasthoudt aan het CTGB-advies, waarin wordt voorgesteld om met risicobeperkende maatregelen op lidstaatniveau bepaalde toelatingen buiten de kas nog toe te staan.

VVD: advies Efsa niet in lijn met eigen richtsnoer

Lodders merkt op dat het advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa, waarop het voorstel van de Europese Commissie is gebaseerd, niet in lijn met de eigen richtsnoer is opgesteld. De Efsa heeft gebruikgemaakt van conceptregels voor bijenonderzoek, hetgeen onder meer door Nefyto, de Nederlandse organisatie van gewasbeschermingsmiddelenproducenten, wordt bekritiseerd. VVD‘er Lodders vindt dat de Efsa en ook de Europese Commissie zich daarmee op een hellend vlak begeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.