Vollegrond

Nieuws

Opbouw peenrug grote impact op opkomst en stand gewas

Een demo van Delphy wijst uit dat de manier van een rug opbouwen bij peen grote invloed heeft op de opkomst en stand van het gewas. Uit de drie vergelijkingsobjecten kwamen de ruggen gemaakt met de Struik Twin Rotor als beste naar voren.

De demo werd in 2017 door Delphy aangelegd op het Peenplatform in Nagele. De ruggen werden gemaakt met drie verschillende technieken: een kopeg met aanaardkap, de Struik Twin Rotor en de Grimme-ruggenfrees met wortelset.

Bij een bewerking met de kopeg met aanaardkap was de structuur in de rug goed. Wel werden kort na de bewerking enkele kluiten aangetroffen, maar die zijn al weer snel uiteengevallen, dusdanig dat de wortelvorming er niet onder te lijden had.

Bij de Struik Twin Rotor ontstaat tijdens de bewerking meer gelaagdheid in de rug. De bovenste 5 centimeter komt wat fijner te liggen dan de rest van de rug.

Bij een bewerking met de Grimme-ruggenfrees kwamen wat hardere kluiten voor. Alle wortels liggen nog in de bewaring. In hoeverre de geconstateerde verschillen invloed hebben op productie of kwaliteit is nog niet te zeggen.

Resultaten tellingen

Bij de opkomst zijn tellingen verricht. Bij de kopeg werden 82 planten per meter geteld, bij de Twin Rotor 99 en bij de ruggenfrees 68. Dat laatste is significant minder en vormt de kritische ondergrens. Bij temperatuurmetingen in de rug op 6 centimeter werd 10,5 graden, 9,8 graden en 7,2 graden gemeten.

Effect diabolorollen

Volgens Marc Versprille, adviseur akkerbouw en vollegrondsgroenten van Delphy, wordt het verschil in effect vooral veroorzaakt door de diabolorollen. Die hebben bij de Twin Rotor minder snel gedraaid dan bij de ruggenfrees, waardoor de toplaag bij de Twin Rotor minder vast en fijner is komen te liggen. De opkomst verliep daardoor sneller en gelijkmatiger. Bij de ruggenfrees kwamen nakiemers voor, maar die vielen deels ook weer weg door de hitte op dat moment (rond 30 mei). Versprille geeft aan dat onder natte omstandigheden het effect van de diabolorollen omgekeerd had kunnen zijn door meer verslemping bij de Twin Rotor.

Kanttekeningen huidige werkwijzen

Versprille zette op de startbijeenkomst van de Peenacademie vraagtekens bij de huidige werkwijze in de praktijk, waarbij de ruggen veelal tijdig worden getrokken en nauwelijks aangedrukt. Meer aandrukken kan leiden tot een betere verwering in de rug en een mooiere toplaag.

De Delphy-adviseur stelde ook de aanpak bij biologische peen met de ruggen meerdere keren opbouwen en afeggen ter discussie. Het onder drogere omstandigheden weer opbouwen kan leiden tot een drogere toplaag wat de kieming bemoeilijkt. Dat blijkt ook uit onderzoek van Delphy in 2014-‘15, maar inmiddels zijn de machines dusdanig verbeterd dat dit effect verminderd is. Voor het effect op de onkruiden kan afbranden een alternatief zijn voor het afeggen en opnieuw ruggen opbouwen.

Of registreer je om te kunnen reageren.