Vollegrond

Nieuws

Top 5 verkochte gewasmiddelen ‘usual suspects’

De Duitse land- en tuinbouw leunt nog altijd sterk op traditionele bestrijdingsmiddelen. De top 5 bestond in 2016 uit koolstofdioxide, glyfosaat, chlormequat, zwavel en mancozeb.

In de top 5 van de meest verkochte professionele middelen staan de werkzame stoffen glyfosaat, chlormequat, zwavel en mancozeb, na het meest verkochte middel koolstofdioxide. Dat blijkt uit een overzicht van het Duitse Bundesamt für Verbraucherschütz und Lebensmittelsicherheit.

Minder herbiciden, meer fungiciden en insecticiden verkocht

Uit dat overzicht blijkt verder dat de binnenlandse verkoop van herbicides sinds 2007 is gedaald, maar dat de verkoop van fungiciden (20%) en insecticiden (60%) fors is gestegen. In die cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen professioneel en privégebruik. Een verklaring voor de stevige groei wordt niet gegeven, ook niet over de vraag hoe de milieubelasting zich ontwikkelde sinds 2007.

Concurrentiegevoelig

Uit de cijfers blijkt dat de verkoop van glyfosaat en chlormequat ligt tussen de 2.500 en 10.000 ton. Precieze cijfers maakt het ministerie niet bekend, de verkoopcijfers zijn concurrentiegevoelig.

Nederland publiceert niet

Ook het Nederlandse ministerie van Economische Zaken (EZ) moet gedetailleerde gegevens verzamelen over de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland en publiceren.

Rechtbank Amsterdam stelde afgelopen zomer Greenpeace in het gelijk in een zaak tegen het ministerie van EZ. Greenpeace had bij het ministerie een verzoek ingediend om verkoopgegevens van middelen in Nederland openbaar te maken over de periode 2010 tot 2014, maar het ministerie weigerde dat grotendeels. Voor Greenpeace zijn deze cijfers een belangrijke indicatie voor de werkelijke emissie van middelen. De cijfers van statistiekbureau CBS zijn volgens Greenpeace onvolledig.

Rechtbank Amsterdam stelde afgelopen zomer Greenpeace in het gelijk in een zaak tegen EZ. Greenpeace had bij het ministerie een verzoek ingediend om verkoopgegevens van middelen in Nederland openbaar te maken over 2010 tot 2014, maar het EZ weigerde dat grotendeels.

Of registreer je om te kunnen reageren.