Vollegrond

Nieuws

Samen onderzoeken in peen is logischer

Dubbel werk verrichten is niet efficiënt. Beter is het om elkaar te versterken. Daarom werken Delphy Quality Carrots en het Peenplatform van LTO nu samen.

Nieuwe collectiviteit waarbij de hele peenketen bij elkaar kan worden gebracht. Zo omschrijven Delphy Quality Carrots en het Peenplatform van de LTO-kerngroep peen de samenwerking die zij dit jaar zijn aangegaan.

Initiatief uit bedrijfsleven

De samenwerking klinkt heel logisch, want beide organisaties doen min of meer hetzelfde onderzoek in hetzelfde werkgebied. Het initiatief ervoor kwam echter uit het bedrijfsleven, blijkt uit de reactie van Delphy-onderzoeker Johan Wander. “Telers zitten niet te wachten op twee open dagen over de peenteelt. Dat weten de betrokken bedrijven die ons betalen voor het werk dat we doen, ook. Zij waren wat ongelukkig met dat oude construct. Daarop besloten we te gaan samenwerken.”

9.200 hectare peen

Peen is met 9.200 hectare (cijfers CBS) een voornaam vollegrondgroente- en akkerbouwgewas. De kennisontwikkeling in peen kent van oudsher een grote diversiteit, met input van de productschappen, het ministerie van Landbouw en het bedrijfsleven met haar veredelaars en toeleveranciers. Input in de vorm van geld en energie in kennisontwikkeling.

Het verdwijnen van de productschappen leidt tot nieuwe onderzoeksinitiatieven in de sector. In peen resulteerde dat de afgelopen jaren tot Delphy Quality Carrots en het Peenplatform. Organisaties met een zelfde motivatie en vergelijkbare doelen.

‘Voor het onderzoek is deze samenwerking alleen maar positief’.

Samengevoegd in Nagele

De onderzoeken en demonstraties worden samengevoegd op het drie hectare grote perceel van Delphy aan de Zuidwesterringweg in Nagele (Fl.). Hier zijn nieuwe ontwikkelingen in de peenteelt te zien op gebied van gewasbescherming, rassen, opkomstbehandeling en bemesting. In oktober is de open dag waar de proeven worden besproken. Als er in het groeiseizoen interessante zaken te zien zijn op het demoveld wordt een flitsbezoek georganiseerd. “Voor het onderzoek is deze samenwerking alleen maar positief”, weet Wander. “Meer bedrijven willen nu meedoen. Het onderzoek krijgt daardoor meer uitstraling, het is belangrijk om erbij betrokken te zijn. De open dag wordt groter van opzet met meer standjes op de informatiemarkt.”

Bedrijfsleven verbonden

Alle veredelaars hebben zich verbonden aan het gezamenlijke initiatief. Ook hebben meerdere toeleveranciers en gewasbeschermingsleveranciers onderzoeken en demonstraties aangelegd op het gezamenlijke demoveld.

Komend seizoen is op het perceel in Nagele onder meer de demo rugopbouw te zien. Ook is er een rassendemonstratie, liggen er bemestings- en ziektebestrijdingsproeven en worden diverse spuittechnieken onder de loep genomen. De proef met zaaien in papier ligt er wegens doorontwikkeling van de techniek niet en de zaadfractieproef van Delphy is vorig jaar afgesloten. In de winter worden de uitkomsten besproken op bijeenkomsten.

Of registreer je om te kunnen reageren.