Vollegrond

Nieuws

Mengsels groenbemester drukken aaltjesbesmetting

Groenbemestermengsels zorgen voor een afname van wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans, ook al komen in het mengsel waardplanten van dit aaltje voor.

Dit blijkt uit een demo van zaadbedrijf DSV-zaden. Drie van de zeven getoetste mengsels lieten zelfs een grotere afname van het aaltje zien dan in de braakreferentie.

De demo met de TerraLife-mengsels van DSV-zaden is aangelegd op een met aaltjes besmet graanperceel. Eurofins Agro heeft voor het zaaien een nulmeting uitgevoerd. Na de groenbemesterteelt zijn de stroken opnieuw onderzocht op aantallen aaltjes. TerraLife BetaSola en NemaControl reduceerden eveneens de bietencysteaaltjespopulatie. Van de andere voorkomende aaltjes was het beeld vrij divers.

Mengsels groenbemester zorgen voor weerbare bodem

DSV-zaden doet al jaren onderzoek naar de effecten van groenbemestermengsels op aaltjespopulaties. De resultaten liggen in lijn met die van vorige jaren. Groenbemestermengsels passen volgens DSV-zaden goed in het vergroeningsbeleid. Bovendien verbeteren ze de bodemweerbaarheid. Een weerbaarder bodem zorgt dat schadelijke aaltjes minder kans krijgen om gewassen aan te tasten.

Of registreer je om te kunnen reageren.