Vollegrond

Nieuws

Hoge druk van light leaf spot verwacht

Voor 2017 verwacht een onderzoeksinstelling in het Verenigd Koninkrijk een hoge druk van de schimmel light leaf spot.

Zachte winter

Aangezien de winter van 2016/2017 weer vrij zacht was, is de verwachting voor Groot Brittannië dat in 2017 de schimmel opnieuw voor problemen gaat zorgen in spruitkool. Er is immers over een langere periode dag en nacht (strenge) vorst nodig om de ziektedruk sterk te verlagen. De Nederlandse klimatologische omstandigheden zijn weliswaar niet geheel vergelijkbaar, maar een waarschuwing is op zij plaats.

Verschillen in gevoeligheid rassen

Aangezien light leaf spot met name in Schotland al langer bekend is, weten de spruitkooltelers er daar ook meer vanaf. Zo zijn er rassenverschillen en wordt de rassenkeuze in Schotland grotendeels bepaald door de gevoeligheid voor de schimmel Pyrenopeziza brassicae. De rassen Martinus, Splendus, Petrus, Nautic en Albarus zijn weinig gevoelig gebleken, maar Sofia en Steadia zijn bijvoorbeeld wel gevoelig. Steadia is dan wel weer sterk tegen trips.

Vergelijkbare omstandigheden als mycosphaerella

Verder blijkt de leefwijze van de schimmel vrij goed overeen te komen met die van mycosphaerella. Met de waarschuwingssystemen die daarvoor in Nederland beschikbaar zijn, kan een voorspelling voor een infectie van light leaf spot daarom meeliften. Dat werd duidelijk op een door Agrifirm en Van Iperen in samenwerking met vollegrondsgroente.net georganiseerde spruitkoolbijeenkomst op 20 maart in Zuid-Beijerland.

Werking middelen tegen light leaf spot

Onder laboratoriumomstandigheden bij het Belgische onderzoekscentrum Inagro hebben bij testen op petrischalen Amistar Top (100% werking bij volle dosering) en Amistar (98%) goed voldaan tegen light leaf spot. Bij de volle dosering kwam Signum tot 91%. Bij verdunning van de dosering bleef alleen bij Amistar Top de werking even goed.

Rudis voldeed met bijna 60% bij de volle dosering minder, maar dat zou te maken kunnen hebben dat er op de betreffende selectie van de schimmel al vaker een triazool werd toegepast. Het is bekend dat bij afwisseling met andere groepen van middelen de werking van een triazool dan weer kan verbeteren. Rudis is bovendien van waarde gezien de goede werking op andere schimmels. In Schots onderzoek was de werking van Rudis, Signum en Amistar Top vergelijkbaar goed met 1% à 2% aangetaste oppervlakte. Ook Folio Gold heeft een vrij goede werking.

Burkhard-sporenval

In Schotland zijn goede ervaringen opgedaan met het voorspellen van light leaf spot aan de hand van de Burkhard-sporenval. In Nederland willen Syngenta CropScience en Bayer CropScience dit beslissingsondersteundend systeem eveneens gaan testen op de bruikbaarheid onder Nederlandse omstandigheden.

Of registreer je om te kunnen reageren.