Vollegrond

Nieuws laatste update:3 feb 2017

Provincies onderzoeken ganzenverjaging met laser

Provincies laten in een praktijkproef onderzoeken of met lasers schade door ganzen voorkomen kan worden. Lasers kunnen een effectieve én diervriendelijke methode zijn om gewasschade door ganzen en andere vogels te voorkomen.

In een praktijkproef wordt onderzocht in hoeverre vogels wennen aan de lasers. Naast de feitelijke verjagingsproeven met vaste installaties en handlasers verzamelen de onderzoekers ook ervaringen van bestaande lasergebruikers. Bovendien voeren zij een kosten-batenanalyse uit van de aanschaf en het gebruik van de lasertechniek in de agrarische bedrijfsvoering.

Laser als deel van breder palet

De onderzoekers zetten de resultaten van de proef uiteindelijk af tegen andere maatregelen om ganzenschade te voorkomen of te beperken. Daarmee is de rol van lasertechniek in het beheersen van ganzenschade nader te bepalen.

Ganzen zijn de grootste veroorzaker van wildschade aan landbouwgewassen. Waar in het verleden het Faunafonds schadevergoedingen uitkeerde, is dat sinds dit jaar gedecentraliseerd naar de provincies.

Eerst voorkomen, dan bestrijden

In het provinciale beleid staat het voorkomen van de schade voorop, gevolgd door bestrijding en als laatste wordt overgegaan tot tegemoetkoming van de schade die redelijkerwijs niet voor rekening van de boer of tuinder behoort te komen. Zo hebben zowel provincies als de landbouw groot belang bij de inzet van preventieve middelen als de laser. Vanuit diverse provincies en de Tweede Kamer is dan ook gepleit voor de uitvoering van deze landelijke praktijkproef.

Volgens het BIJ12-Faunafonds hebben boeren voor €16,3 miljoen aan ganzenschade gemeld in de eerste helft van 2016. De ganzensoorten die de meeste schade veroorzaken zijn de grauwe gans, kolgans en brandgans.

Lees ook het artikel op Boerderij.nl: Ganzenschade groeit en was nog nooit zo hoog

Of registreer je om te kunnen reageren.