Vollegrond

Nieuws

Rassenbulletin 2016 voor bladrammenas en gele mosterd

Delphy team onderzoek heeft een nieuw rassenbulletin gepresenteerd voor het gebruik van de groenbemesters bladrammenas en gele mosterd. De resultaten van de eigenschappen van de diverse rassen bladrammenas en gele mosterd zijn in het bulletin bijgewerkt tot en met 2015. Dat onderzoek wordt gefinancierd door Plantum NL en zaadhuizen.

Vanaf de rassenbulletins 2011 worden voor het eerst resultaten gepubliceerd betreffende de resistentie van bladrammenasrassen tegen het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). Dit quarantaineorganisme met een groot aantal waardplanten komt steeds vaker voor. Het telen van een resistent ras komt minimaal overeen met zwarte braak. Rassen met deze resistentie hoeven voor opname op de rassenlijst geen resistentie te hebben tegen het witte bietencysteaaltje.

Resistentie in klassen

Bladrammenas en gele mosterd zijn waardplant voor bietencysteaaltjes. Rassen kunnen daarom alleen op de rassenlijst geplaatst worden als ze een bepaald resistentieniveau hebben tegen het witte bietencysteaaltje. Aan de hand van de resultaten van pottenproeven wordt deze resistentie ingedeeld in de klassen 70 tot 90% reductie en meer dan 90% reductie. Naarmate vanaf augustus later gezaaid wordt, valt vanwege de afnemende bodemtemperatuur weinig bestrijding door lokking meer te verwachten. Bij vroege zaai en hoge bodemtemperatuur is de bestrijding beperkt.

Bekijk hieronder de overzichten van eigenschappen van 37 rassen bladrammenas en 19 rassen gele mosterd.

Of registreer je om te kunnen reageren.