Vollegrond

Nieuws

NVWA in de fout bij cijfers Nefyto

Greenpeace heeft de vertrouwelijke cijfers van Nefyto over gebruik en afzet van gewasbeschermingsmiddelen verkregen door een administratieve fout bij de NVWA. De stukken werden in het kader van een procedure verstuurd naar de rechtbank Amsterdam. Daarbij vergat de NVWA te vermelden dat het om vertrouwelijke informatie ging.

Staatsecretaris Martijn van Dam gaf dit antwoord aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de vraag of de vertrouwelijke informatie van Nefyto over gebruiks- en afzetcijfers via een overheidsinstantie bij Greenpeace terecht is gekomen. Naar nu blijkt is het de NVWA die de stukken heeft opgestuurd naar de rechtbank Amsterdam. Dat gebeurde omdat er bij de rechtbank een beroepsprocedure liep van Greenpeace over het niet tijdig beslissen op een Wob-verzoek aan de NVWA over gegevens over gewasbeschermingsmiddelen. Bij het verstrekken van de informatie van Nefyto werd vergeten te vermelden dat het vertrouwelijke informatie betrof. Bij de overige stukken met een vertrouwelijk karakter werd dat wel vermeld. NNVWA heeft Nefyto inmiddels geïnformeerd over de gemaakte fout en haar excuses aangeboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.